nieuws

Achmea Rechtsbijstand voorziet hete zomer in arbeidsgeschillen

Archief

Het aantal arbeidsrechtzaken dat de Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) te behandelen heeft gekregen, blijft in het eerste kwartaal van dit jaar vrijwel gelijk aan de eerste drie maanden van 2014. De rechtsbijstandspecialist ziet dat de Wet werk en zekerheid veel hulpverzoeken genereert en verwacht in de zomer een toename van het aantal arbeidszaken.

Achmea Rechtsbijstand voorziet hete zomer in arbeidsgeschillen

De SAR werkt voor alle verzekerden die een rechtsbijstandpolis hebben van Centraal Beheer, Interpolis, FBTO en Avéro, samen goed voor ruim € 180 mln aan rechtsbijstandpremies. De stichting verwacht dat het eerste kwartaal uitkomt op 10.581 hulpvragen, tegen 10.629 in dezelfde periode vorig jaar. “We zien een kleine
verschuiving in de aanleiding van de hulpvraag. We hebben enkele honderden hulpvragen gekregen over de nieuwe Wet werk en zekerheid die sinds 1 januari van kracht is. De meeste vragen gingen over de nieuwe aanzegtermijn en transitievergoeding. In juli volgen ingrijpende wijzigingen in het ontslagrecht en tijdelijke contracten. Deze veranderingen gaan veel impact op werkgever en werknemer hebben en daarom krijgen we er nu al vragen over. Maar de meeste hulpvragen verwachten we in de zomerperiode”, zegt specialist arbeidsrecht Bert Kersten.

Meer vaststellingsovereenkomsten
Per 1 juli verandert onder meer de variabele ontslagvergoeding in een vaste transitievergoeding van een half maandsalaris per dienstjaar en maximaal € 75.000. “Dit is vooral nadelig voor de 40-plusser die lang in dienst is. Voor de 50-plusser is er een tijdelijke overgangsregeling”, aldus Achmea. Werknemers krijgen wel bredere mogelijkheden om het ontslag juridisch aan te vechten. De SAR verwacht meer vaststellingsovereenkomsten: “De toename van mogelijkheden om in (hoger) beroep te gaan, zorgt ervoor dat het proces meer kost en langer duurt. Dit stimuleert alternatieve geschillenbeslechting, oftewel een oplossing buiten de rechter om. Het voorkomen van een langdurend juridisch geschil maakt dat zowel werknemers als werkgevers een grotere bereidheid krijgen om te onderhandelen.”
Daarnaast denkt de SAR dat werkgevers ontslagrondes uitstellen tot na 1 juli: “Dat komt doordat de gemiddelde transitievergoeding lager is dan de kantonrechtersformule. We verwachten daarom tot 1 juli een lichte daling in het aantal ontslagzaken en na 1 juli een stijging.” Wel zullen werkgevers haast maken met het ontslaan van niet-functionerende werknemers waarbij geen goed opgebouwd dossier bestaat: dergelijke ontbindingsverzoeken worden in het tweede halfjaar door de kantonrechter altijd afgewezen.

Reageer op dit artikel