nieuws

Ohra moet royement autopolis terugdraaien

Archief

Ohra heeft bij de Rotterdamse rechtbank een vergeefse poging gedaan een al uitgekeerde schadevergoeding terug te vorderen bij een verzekerde van wie de autopolis wegens wanbetaling is geroyeerd. Er is niet komen vast te staan dat de aanmaningen de verzekerde hebben bereikt, oordeelt de rechter in een recent gepubliceerde uitspraak uit augustus vorig jaar. De polis moet dus worden beschouwd als niet geroyeerd.

Ohra moet royement autopolis terugdraaien

In juli 2012 heeft de verzekerde haar Ford Ka bij Ohra verzekerd. De aanvangspremie van € 31,38 is onbetaald gebleven; de premies voor de maanden erna zijn wel betaald. Begin oktober raakte de verzekerde betrokken bij twee aanrijdingen. De schade die daardoor is ontstaan – in totaal ruim € 2.300 – heeft Ohra vergoed. Eind oktober 2012 royeert de Delta Lloyd-dochter de polis echter per 7 september van dat jaar, omdat de aanvangspremie nog niet is betaald.

Eerst opgeschort
Ohra vordert de schadevergoeding terug bij de rechter. De verzekerde stelt echter geen aanmaningen te hebben ontvangen. De rechter oordeelt dat weliswaar in de polisvoorwaarden is opgenomen dat “de verzekering als nooit tot stand gekomen wordt beschouwd wanneer de aanvangspremie niet tijdig wordt betaald, maar dat Ohra van die optie geen gebruik heeft gemaakt. ” Zij heeft immers de verzekering niet als nooit tot stand gekomen beschouwd, maar heeft de dekking opgeschort en uiteindelijk de verzekering geroyeerd per 7 september 2012.”

Aanmaningen niet ontvangen
Hoewel Ohra stelt in augustus twee aanmaningen te hebben verstuurd, oordeelt de rechter dat niet vaststaat dat de verzekerde deze heeft ontvangen. De aanmaningen zijn door Ohra niet in het geding gebracht. De vordering wordt daarom afgewezen: “Het voorgaande betekent dat de dekking van de verzekering op de dag van de aanrijding(en) niet als geschorst kan worden beschouwd, dan wel dat de verzekering niet als geroyeerd kan worden beschouwd, zodat de verzekerde niet aansprakelijk is voor terugbetaling van de uitgekeerde schadevergoedingen.”

Lees het oordeel van de rechtbank Rotterdam

Reageer op dit artikel