nieuws

DNB legt Pensioenfonds WPG Uitgevers boete op

Archief

DNB heeft een bestuurlijke boete opgelegd van 17.500 euro aan Stichting Pensioenfonds WPG Uitgevers, vanwege het te laat indienen van de jaarstaten.

DNB legt Pensioenfonds WPG Uitgevers boete op

DNB heeft vastgesteld “dat Stichting Pensioenfonds WPG Uitgevers artikel 147, tweede lid, van de Pw in samenhang met de bij of krachtens het zesde lid van dit artikel gestelde voorschriften heeft overtreden doordat de jaarstaten – de door een accountant gewaarmerkte staten en de bijbehorende accountantsverklaring en de bestuursverklaring en de verklaring van de actuaris – over het boekjaar 2013 niet tijdig bij DNB zijn ingediend.”

Het basisbedrag voor overtreding van dit wetsartikel is 500.000 euro. Bij het bepalen van de hoogte van onderhavige boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de omstandigheden van het onderhavige geval en de draagkracht van Stichting Pensioenfonds WPG Uitgevers.

Hier staat de volledige beschikking van DNB (pdf).

Reageer op dit artikel