nieuws

Klijnsma: ‘Pensioencommunicatie moet eenvoudiger’

Archief

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken vindt dat mensen beter en makkelijker moeten kunnen zien hoe hun pensioen ervoor staat. Daartoe zullen pensioenuitvoerders hun communicatie verder moeten verbeteren en daarbij de deelnemer nog centraler stellen. Dat staat in het wetsvoorstel pensioencommunicatie van staatssecretaris Jetta Klijnsma, dat gisteren naar de Tweede Kamer ging.

Klijnsma: ‘Pensioencommunicatie moet eenvoudiger’

Klijnsma wil dat mensen op een eenvoudige wijze kunnen bepalen welke keuzes er zijn en of actie nodig is om het gewenste pensioen te bereiken. Klijnsma: ‘’De huidige verplichte pensioeninformatie is ingewikkeld, omvangrijk en onvolledig. Het kan daardoor mensen op het verkeerde been zetten. Deelnemers moeten weten waar ze aan toe zijn en hoe ze dat te weten kunnen komen. Dit wetsvoorstel is een stap naar de mensen toe. Het kan duidelijker, korter en overzichtelijker. ‘’

In het wetsvoorstel wordt voorgesteld de pensioencommunicatie te verbeteren door deze meer aan te laten sluiten op de wensen van deelnemers en duidelijker te communiceren over onzekerheden. Het voorstel beoogt mensen een persoonlijk totaaloverzicht van hun pensioen te bieden.

Klijnsma denkt dat er met haar wetsvoorstel meer ruimte komt voor maatwerk en meer mogelijkheden tot digitale informatieverstrekking. Daarnaast wordt ook het pensioenregister uitgebreid en krijgt Pensioen1-2-3 een wettelijke basis.

Pensioen1-2-3 is ontwikkeld door de sector en geeft de deelnemer op een eenvoudige wijze inzicht in de belangrijkste kenmerken van de eigen pensioenregeling. Het uitgebreide pensioenregister geeft mensen een beter beeld van de keuzen en risico’s van hun toekomstig pensioen.

Klijnsma: ‘’Goede, transparante en eerlijke communicatie stelt de deelnemer beter in staat om een goede pensioenplanning te maken voor de oude dag. ‘’

Het wetsvoorstel sluit aan op de aanbevelingen uit het rapport ‘Pensioen in duidelijke taal’.

Reageer op dit artikel