nieuws

Vereniging Eigen Huis pleit voor langere termijn om restschuld betaalbaar te maken

Archief

Huiseigenaren die hun hypotheek hebben afgesloten bij een verzekeraar krijgen weinig hulp als zij hun huis met verlies verkopen. Geen enkele verzekeraar die nu hypotheken verkoopt helpt klanten met een NHG-hypotheek en een restschuld, ook al heeft NHG daarvoor al sinds februari een speciale regeling, aldus de Vereniging Eigen Huis (VEH).

Vereniging Eigen Huis pleit voor langere termijn om restschuld betaalbaar te maken

Door de afwerende houding tegenover het financieren van restschulden stranden de verhuisplannen van veel huiseigenaren al vroegtijdig, meldt VEH. “Dat is frustrerend voor hen en slecht voor het herstel van de woningmarkt.”

Overzicht
Vandaag publiceert Vereniging Eigen Huis een overzicht van bestaande regelingen voor restschulden bij banken, verzekeraars en overige geldverstrekkers. De vereniging roept alle verzekeraars en andere geldverstrekkers op om snel met adequate regelingen voor restschuldfinanciering te komen. Daarnaast vraagt de vereniging aan de politiek om de termijn voor renteaftrek niet te beperken tot 10 jaar maar de looptijd van de oorspronkelijke hypotheek te respecteren.

Uit onderzoek van VEH onder 3.100 leden blijkt dat een derde bij een verhuizing de restschuld mee zou willen financieren in de nieuwe hypotheek. Een derde twijfelt daarover en de rest wil geen extra hypotheek om de restschuld op het oude huis af te betalen. Daarvoor gebruiken zij liever spaargeld. Een klein deel sluit liever een lening af binnen de eigen familie.

Nauwelijks informatie
Van de respondenten blijkt 75% wel op de hoogte te zijn van het bestaan van restschuldfinanciering, maar op de websites van banken en verzekeraars vinden zij hierover nauwelijks concrete informatie, zegt VEH. Praktijksituaties of rekenvoorbeelden van extra maandlasten ontbreken overal.

Bij ABN AMRO wordt de mogelijkheid van restschuldfinanciering niet eens vermeld, hoewel zo’n regeling bij deze bank wel bestaat. Banken, verzekeraars en andere geldverstrekkers moeten hun voorlichting en informatie over restschuldfinanciering daarom op korte termijn flink verbeteren, vindt VEH.

Huiseigenaren schrikken vaak van de hoge extra lasten van restschuldfinanciering. Dat komt omdat er naast rente ook maandelijks fors moet worden afgelost. Een huiseigenaar die een restschuld van 25.000 euro in 10 jaar met rente moet aflossen betaalt hiervoor iedere maand ruim 250 euro bruto aan extra hypotheeklasten. Als het inkomen hiervoor onvoldoende is, kan een restschuld niet worden meegefinancierd in een nieuwe hypotheek.

Aftrekbaar
VEH pleit voor verandering van de periode van 10 jaar waarover de rente over een restschuld aftrekbaar is en meestal ook moet worden afgelost. De vereniging wil dat die periode van renteaftrek gelijk wordt aan de resterende looptijd van de oorspronkelijke hypotheek.

Rob Mulder, directeur Vereniging Eigen Huis: “In de situatie dat iemand niet verhuist is de virtuele restschuld gedurende de hele looptijd van de hypotheek aftrekbaar. Maar als hij wel verhuist heeft hij voor het restschuldgedeelte slecht 10 jaar recht op renteaftrek. Dat is financieel zeer nadelig omdat het de maandlasten van de nieuwe hypotheek fors opdrijft. Voor iemand met een hypotheek die nog 20 jaar loopt is het verschil tussen 10 en 20 jaar renteaftrek bij een restschuld van 25.000 euro ruim 100 euro bruto per maand”.

Onder water
Momenteel staat de hypotheek van ruim 1 miljoen huiseigenaren onder water waardoor ze bij verkoop van hun huis te maken krijgen met een restschuld. Gemiddeld bedraagt die restschuld na verkoop van de oude woning ongeveer 35.000 euro.

Reactie Verbond van Verzekeraars
Het Verbond van Verzekeraars is het oneens met de kritiek van VEH en stelt dat verzekeraars juist met de klant actief naar oplossingen zoeken. “Wel worden verzekeraars belemmerd door het feit dat zij – anders dan banken – geen consumptief krediet in dit soort situaties mogen verstrekken. Waar nog ruimte is om het beleid en de informatievoorziening te verbeteren, zal het Verbond van Verzekeraars met zijn leden de handschoen beslist oppakken”, aldus de koepelorganisatie.

Gisteren maakte de NVB nog bekend dat banken wel degelijk bereid zijn om restschulden te financieren.

Reageer op dit artikel