nieuws

Werkgevers hekelen individuele premiedifferentiatie

Archief

Het kabinet wil dat iedere werkgever via premiedifferentiatie voortaan individueel belast wordt voor de uitkeringslasten van zieke tijdelijke arbeidskrachten, de zogenaamde vangnetters. Nu gebeurt dat nog per sector. Het kabinet denkt hiermee een prikkel te creëren om instroom in de WIA te voorkomen.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland denken dat door dit besluit tijdelijke arbeid onaantrekkelijk en duurder wordt voor werkgevers. Zij hebben volgens hen niet de instrumenten om deze groep naar ander werk te leiden. De arbeidskrachten zijn niet meer in dienst van de betrokken werkgever. Die heeft dan ook niet meer het ‘gezag’ om hen weer aan het werk te krijgen. Prikkels zouden daarom meer op de arbeidskrachten zelf moeten worden gericht. Zo valt te lezen in een brief van de werkgeversorganisaties aan de Tweede Kamer, die zich vorige week boog over een wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor kleine bedrijven blijft de sectorpremie overigens wel gehandhaafd. De werkgeversorganisaties vinden dat voor de definitie van kleine bedrijven de bestaande norm van een loonsom tot € 750.000 moet worden toegepast, en niet een lager bedrag.

Reageer op dit artikel