nieuws

Verzekeraars worstelen met interne audit Solvency II

Archief

Verzekeraars hebben moeite te voldoen aan de eisen die Solvency II stelt aan de interne-auditfunctie, blijkt uit onderzoek van BDO Consultants. BDO ondervroeg de directies van een vijftigtal kleine en middelgrote verzekeraars naar de voorbereidingen die ze hebben getroffen om eind 2013 aan de nieuwe Europese solvabiliteitsrichtlijnen te voldoen. “De meeste zijn er wel mee bezig, maar niet op de juiste manier”, concludeert Carlo Pietersma, senior manager bij BDO.

Verzekeraars worstelen met interne audit Solvency II

Toezichthouder DNB schrijft voor dat verzekeraars een interne-auditfunctie (IAF) inrichten en deze niet combineren met andere functies binnen de organisatie, om onafhankelijkheid en objectiviteit te waarborgen. De helft van de ondervraagde verzekeraars geeft echter aan dat ze hun IAF wel combineren met andere functies. Pietersma: “Kleine en middelgrote verzekeraars geven aan dat ze niet van voldoende omvang zijn om van de IAF een fulltime-functie te maken. En uitbesteden vinden ze vaak te kostbaar.” 
Anderhalf jaar voor de deadline geeft een derde van de ondervraagde verzekeraars aan dat de IAF nog niets aan de directie heeft gerapporteerd over de voortgang van de implementatie. Bij 23% is de IAF zelfs nog niet ingevuld.  “De tijd begint wel te dringen”, waarschuwt Pietersma. “Wat ons betreft bereidt een deel van de verzekeraars zich op dit moment niet voldoende voor of ze onderschatten de impact van de regelgeving.”

Reageer op dit artikel