nieuws

Terugbetaling beleggingspolis moet volgend jaar duidelijk zijn

Archief

Houders van een beleggingsverzekering weten vóór eind volgend jaar wat de kostenmaximering die Ombudsman Jan Wolter Wabeke verzekeraars heeft aanbevolen hun oplevert. Bij polissen die op 1 januari reeds liepen, zouden kosteninhoudingen boven 3,5% van het brutofondsrendement moeten worden terugbetaald.

Dat schrijft Wabeke in zijn aanbeveling aan verzekeraars over de wijze waarop zij klachten van houders van een reeds gesloten beleggingspolis moeten afhandelen. “Ik kijk alleen naar het verleden”, voegt hij toe. “Dit percentage moet dus niet worden gezien als richtlijn voor nieuw te sluiten verzekeringen. Die moeten, onder meer door het gebruik van de modellen-De Ruiter, voldoende transparant zijn voor de klant.”
Voor premievrij gemaakte en afgekochte verzekeringen moet de terugbetaling naar rato worden berekend. “De verzekeraar moet het teveel aan ingehouden kosten terugstoppen in het product”, aldus Wabeke, die een kostenpercentage van 2,5% eigenlijk meer reël vindt. “Dat is nog enigszins verdedigbaar.” Omdat ook andere partijen – consument, intermediair en overheid – ‘schuld’ hebben aan de onduidelijkheid voor de klant, is het maximum met een procent verhoogd. Het effect van de kostenmaximering wordt berekend per 1 januari van dit jaar en uiterlijk op de einddatum van de verzekering verrekend.
Geen voorbeeldzaken
Het streven van Wabeke was om aan de hand van voorbeeldzaken tot een bemiddelresultaat te komen, dat categoriaal kon worden toegepast op soortgelijke producten. Dat doel is niet gehaald, omdat er uiteindelijk opmerkelijk genoeg geen enkele voorbeeldzaak is behandeld. “Er is in januari één zaak voorgelegd, maar daar is het proces van hoor en wederhoor nog gaande”, aldus Wabeke.
Lees verder pag. 2
==========================
Vervolg van voorpagina
Omdat Wabeke verder uitstel van een oordeel niet wenselijk vond, heeft hij gekozen voor een aanbeveling, één van de soorten oordelen die hij volgens de geschillenregeling kan vellen. “Die is niet bindend, maar wel markerend. Bovendien is het klachteninstituut door de branche zelf opgericht; historisch gezien conformeert ruim 90% van de verzekeraars zich aan de uitspraken.”
Schuldigen
In de aanbeveling wordt het intermediair, samen met de consument en de overheid, als medeveroorzaker gezien van de problemen met beleggingspolissen. “De consument heeft natuurlijk zelf verantwoordelijkheid, maar ook het intermediair – de goeden niet te na gesproken – heeft te vaak zijn taak niet goed uitgevoerd. Vaak wijst de tussenpersoon volledig naar de verzekeraar, maar dan vraag ik mij af waarom de adviseur dan zo veel aan de verkoop van het product heeft mogen verdienen. Het provisiestelsel is jarenlang te veel beïnvloed geweest door premie maal duur.” Wabeke ziet de tussenpersonen echter niet als partij in het geschil. “Het intermediair heeft niet willen meedenken over oplossingen. Als de consument twijfelt over zijn beleggingspolis, moet deze om uitleg vragen bij zijn tussenpersoon.”
Kijk voor meer informatie over de aanbevelingen van de Ombudsman op www.amweb.nl

Reageer op dit artikel