nieuws

Premiekorting bij Movir voor FFP-leden

Archief

De Federatie Financieel Planners (FFP) en arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir hebben een convenant gesloten. De 3.500 FFP-leden, zowel vrijgevestigd als in loondienst, ontvangen daardoor premiekorting bij het sluiten van een aov.

Premiekorting bij Movir voor FFP-leden

De premiekorting bedraagt 5% en geldt per 1 oktober. "Naast deze korting willen we met deze samenwerking onze kennis van de doelgroep verdiepen. Dit biedt ons mogelijke aanknopingspunten voor het verder uitbouwen van ons preventiebeleid voor deze beroepsgroep", aldus Movir-directeur Louis van Drunen.
"Een ander aspect van de samenwerking is risicobewustwording. Juist deze professionals die adviseren over inkomensplanning willen wij wijzen op het nut en de noodzaak van een hoogwaardige aov", zegt Van Drunen.

Reageer op dit artikel