nieuws

Europees Parlement keurt Solvency II goed

Archief

Met een stemverhouding van 593 vóór en 80 tegen heeft het Europees Parlement woensdag zijn goedkeuring gegeven aan Solvency II. Die regelgeving stelt nieuwe eisen aan de solvabiliteit van verzekeraars. De regels moeten uiterlijk in 2012 door lidstaten in wetgeving zijn omgezet.

Europees Parlement keurt Solvency II goed

Solvency II stelt meer eisen aan de solvabiliteit van verzekeraars dan voorheen. Naast de kapitaaleisen om te kunnen voldoen aan de verzekeringsverplichtingen moeten verzekeraars meer rekening gaan houden met kredietrisico’s, marktrisico’s en operationele risico’s. Verder komt er groepsbreed toezicht, waardoor internationaal werkende verzekeraars met minder verschillende toezichthouders te maken krijgen.
De CEA, de Europese koepelorganisatie van (her)verzekeraars, zegt het besluit van het Europese Parlement te verwelkomen. “Een verbetering van het toezicht op Europese verzekeraars wordt realiteit”, stelt CEA.

Reageer op dit artikel