nieuws

De Jager wil praten met FOV over ‘verlicht regime’

Archief

Minister De Jager van Financiën wil in gesprek met de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen (FOV) over het vernieuwde ‘verlicht regime’ voor kleine verzekeraars die buiten de reikwijdte van de nieuwe kapitaaleisen Solvency II vallen. Ook DNB zou hierbij moeten worden betrokken.

De Jager schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. De vaste commissie voor Financiën had hem gevraagd te reageren op een brief van de FOV, waarin de zorgelijke marktpositie van kleine coöperatieve verzekeraars wordt aangekaart naar aanleiding van de op handen zijnde invoering van Solvency II. Weliswaar vallen kleine verzekeraars niet onder deze nieuwe regelgeving voor het toezicht op verzekeraars, maar voor hen is een nieuw verlicht regime in ontwikkeling. De principes van Solvency II (risico-oriëntatie, marktwaardewaardering, transparantie en proportionaliteit) liggen ook aan dat verlicht regime ten grondslag. “Echter, een nieuw regime moet wel uitvoerbaar zijn en geen onevenredige lastenverzwaring opleveren. Sanering van de sector is zeker geen doel. De sector heeft aangegeven deze uitgangspunten te onderschrijven, maar stemt niet bij voorbaat in met de uitwerking ervan”, aldus De Jager. Hij verwacht dat een conceptwetsvoorstel binnen enkele maanden ter consultatie kan worden gepubliceerd.
 
Grotere groep
Directeur Chris van Toor kijkt nogal op van de brief van De Jager aan de Tweede Kamer. “Die gaat namelijk alleen in op de Solvency II basic-discussie die inderdaad nog wordt gevoerd. Solvency II basic betreft echter uitsluitend verzekeraars met een premie onder de _ 5 mln. De problematiek die de FOV heeft aangekaart, ziet op een veel grotere groep verzekeraars, die vermalen worden door de regelgeving die op grote entiteiten is afgestemd en die onvoldoende rekening houdt met aard, omvang en (non-)complexiteit van kleine verzekeraars. We zullen Financiën om een preciezer antwoord vragen”, aldus Van Toor.
 

Reageer op dit artikel