nieuws

Cinjee en ASR geven elkaar aan bij AFM

Archief

ASR heeft bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een melding gedaan over Cinjee. De toezichthouder heeft ter plaatse inmiddels meerdere onderzoeken gedaan.

Maatregelen zijn (nog) niet genomen. “Omdat ons bedrijf financieel en organisatorisch op orde is bevonden”, zo stelt Cinjee. Volgens ASR is de AFM echter “wel degelijk zeer kritisch op dit dossier”.
Op last van de toezichthouder heeft Cinjee Advies de in de Dordtse rechtszaal geponeerde stelling een dag later moeten nuanceren. Die mededeling luidt: “Anders dan gepubliceerd heeft de AFM haar onderzoek bij Cinjee Advies nog niet afgerond. Zij heeft aanvullende informatie opgevraagd. Derhalve kan nog niet worden gesteld dat de AFM de organisatie van Cinjee Advies volledig heeft beoordeeld. Wel is het zo dat er op dit moment geen directe aanleiding is om maatregelen te nemen.”
Deksel van de put
Cinjee heeft op zijn beurt ook een melding gedaan over ASR; bij de AFM is een opsomming van onregelmatigheden ingeleverd. “Zij zullen dat onderzoeken: de deksel gaat van de put bij jullie, reken maar”, voegde managementlid Marianne Dekker-Cinjee het ASR-gezelschap in de rechtbank Dordrecht verbeten toe. Cinjee is onder meer verontwaardigd over beïnvloeding van de drie andere Cinjee-volmachtgevers (London, NN en Reaal) door ASR. “Ze hebben gekwebbeld, waardoor die nu ook conversies van provinciaal naar volmacht tegenhouden.”
“Wij zijn niet uit op de ondergang van Cinjee”, beweerde ASR bij monde van directeur Volmachten Rik Kloos. “Wij zitten hier omdat er veel problemen met verzekerden zijn.”
 

Reageer op dit artikel