nieuws

CDFD: verleng overgangstermijn voor WFT-pensioenvergunning

Archief

Consultatie

Het CDFD-advies komt voort uit een consultatie van marktpartijen, die 43 reacties opleverde. Daarin wordt door veel partijen gewezen op de onwenselijkheid van het schrappen van termen in de WFT-module Leven, omdat kennis van collectieve pensioenen nodig is om werknemers passend te kunnen adviseren. Verder is de positie van de dga (directeur-grootaandeelhouder) een discussiepunt: hoort advisering thuis in de pensioen- of de levenmodule? Het CDFD houdt vast aan het standpunt dat dga-advisering in de nieuwe module wordt opgenomen. Met Financiën zal nog nader worden gesproken over het stellen van deskundigheidseisen aan andersoortige adviseurs als medewerkers van pensioenfondsen en accountants en over het risico dat pensioenen via een volmachtconstructie worden gesloten om diploma-eisen te ontlopen.
 
De verwachting is dat 2.000 kandidaten het WFT-pensioendiploma willen gaan haen.
 

Reageer op dit artikel