nieuws

Beperkte verhoging autopremies London

Archief

London Verzekeringen wijzigt per 1 april opnieuw de premies voor autoverzekeringen; vorige zomer was dat ook al gedaan. “Voor segmenten kan de premiewijziging een verhoging inhouden. Een deel van de verzekerden kan profiteren van een gunstiger premie”, zegt directeur Thom Mallant. Grofweg is sprake van een gemiddelde verhoging van 0% tot 4%. London handhaaft z’n no-claimbeschermer.

Beperkte verhoging autopremies London

London is daarmee nog één van de weinige autoverzekeraars die verzekerden een optie biedt om zich in te dekken tegen een terugval op de bonusladder in geval van schade. De premie die polishouders moeten betalen voor die ‘bonusgarantie’ gaat echter wel omhoog en komt afhankelijk van de dekking en de leeftijd van de verzekerde op € 75 tot € 162,50 per jaar. De premies zijn daarmee met € 7,50 tot € 25 verhoogd.
De tariefaanpassing voor de basisdekking geldt voor nieuwe autopolissen, mutaties en prolongaties. “We hebben ons tarief verder verfijnd door verbeterde inzichten in diverse risicoprofielen en meer ervaringscijfers”, zegt Mallant. “Voorop staat het bepalen van een tarief dat recht doet aan de risico’s die een klant loopt.”

Reageer op dit artikel