nieuws

UWV verwacht terugkeer werkgevers

Archief

De gemiddelde WGA-premie voor werkgevers die bij UWV voor arbeidsongeschiktheid verzekerd zijn bedraagt volgend jaar 0,52% (2012: 0,53%). Voor de komende jaren verwacht UWV een stabiel of hooguit licht oplopend premieniveau.

 

Ook denkt UWV dat het aantal eigenrisicodragers zal stabiliseren.

De correctiefactor werkgeversrisico daalt van 1,90 naar 1,78. Voor de komende jaren verwacht UWV een verdere daling van deze correctiefactor. “Wij sluiten niet uit dat meer werkgevers zullen terugkeren van eigenrisicodragerschap. Dit komt omdat in de particuliere markt de premies momenteel een opwaartse tendens vertonen, terwijl de premie bij UWV stabiel is”, aldus voorzitter Bruno Bruins. De minimumpremie voor kleine werkgevers daalt bij UWV volgend jaar licht en de minimumpremie voor grote werkgevers blijft onveranderd (respectievelijk 0,47% en 0,13%). De maximumpremie voor kleine werkgevers is in 2013 1,56% (1,59) en voor grote werkgevers 2,08% (2,12%). De hoogte van de individuele WGA-premie is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico van de verzekerde werkgevers. Om werkgevers een indicatie van de hoogte van de premie te geven heeft UWV de online WIA-wijzer ontwikkeld. De WIA-wijzer is online te raadplegen via uwv.nl/erd.

 

In AMplus 8 geeft Hasko van Dalen deze maand een voorschot op het premiebericht van het UWV. Hierin voorspelt hij dat “de WGA-premie bij het UWV in 2013 waarschijnlijk stabiel zal blijven en wellicht zelfs iets daalt”. Van Dalen schetst verder de gevolgen van dit besluit voor de particuliere markt en de adviseur in het bijzonder.

Reageer op dit artikel