nieuws

Schadefonds Geweldsmisdrijven keert ruim € 10 mln uit

Archief

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven keerde over 2011 € 10,4 mln uit. Bijna € 7,1 mln werd toegekend voor smartengeld (immateriële schade) en € 3,3 mln voor materiële schade. Slachtoffers van geweldsmisdrijven ontvingen gemiddeld € 2.380.

In de afgelopen 36 jaar heeft het Schadefonds 100.000 aanvragen van slachtoffers van geweldsmisdrijven of hun nabestaanden ontvangen. In de beginjaren behandelde het Schadefonds ongeveer 200 aanvragen per jaar en de doorlooptijd van een aanvraag was twee jaar. De laatste jaren krijgt het fonds jaarlijks circa 8.000 aanvragen en wordt er naar gestreefd om de aanvrager binnen een half jaar te laten weten of hij of zij in aanmerking komt voor een eenmalige uitkering. Ruim zestig procent van de aanvragen wordt toegekend.

Reageer op dit artikel