nieuws

OM richt vizier op schadeherstellers

Archief

Sneller strafrechtelijke afhandeling van fraudezaken

Verzekeraars, het openbaar ministerie en de politie hebben zeven terreinen benoemd waarop zij sneller overgaan tot strafrechtelijke afhandeling van fraudezaken. Prioriteit nummer één vormt onrechtmatig declaratiegedrag door blik- en ruitschadeherstellers.

Van de circa € 900 mln fraude die jaarlijks wordt gesignaleerd bij schadeverzekeringen heeft € 400 mln betrekking op motorrijtuigenpolissen. Frauduleuze schadeherstellers zijn jaarlijks goed voor tientallen miljoenen schade, aldus de samenwerkende partijen, die een plan hebben uitgewerkt in het kader van het Convenant Aanpak Verzekeringsfraude.

Focwa

De vereniging van schadeherstellers Focwa herkent zich niet in het geschetste beeld van schadeherstellers. "Tegen de achtergrond dat schadeherstelbedrijven werken in een zwaar gereguleerde en geautomatiseerde omgeving, verbaast het ons dat het beeld is ontstaan dat schadeherstelbedrijven ethische grenzen zouden overtreden", aldus Focwa, die erop wijst dat in het Convenant Aanpak Verzekeringsfraude juist aandacht wordt gevraagd voor verzekerden die opzettelijk schade veroorzaken. "Wij kunnen alleen een structurele bijdrage leveren indien helder is dat fraudegevallen binnen het domein van de schadeherstelbranche vallen. Onterecht ingediende claims bij verzekeraars die verband houden met een verminderd ethisch normbesef van verzekerden vallen zonder meer buiten dat domein. Niettemin is Focwa bereid om deel te nemen aan de discussie over verzekeringsfraude en bereid het convenant te ondertekenen, mits daarvoor natuurlijk ook een uitnodiging komt", zegt secretaris Karel Bukholczer.

Aangifte

Andere veelvoorkomende zware fraudezaken die binnen het convenant extra aandacht krijgen, zijn het onrechtmatig ontvangen van een uitkering op basis van een inkomensverzekering, georganiseerde fraude door zorgverleners en interne fraude bij zorgverzekeraars door infiltratie van criminelen. Lichtere fraudezaken waar eerder strafrechtelijke maatregelen zullen volgen, zijn eenvoudige opzettelijke aanrijdingen door consumenten, onrechtmatig declareren van medische kosten bij samenloop van reis- en zorgverzekering en eenvoudige valsheid in geschrifte door fysiotherapeuten. In de genoemde gevallen zal de verzekeraar tegelijk met de civiele afwikkeling aangifte doen bij de politie.

Reageer op dit artikel