nieuws

‘Nieuwe overstromingsdekkingen binnen handbereik’

Archief

Aon en Aon Benfield zien op korte termijn kansen voor een nieuwe dekking tegen het overstromingsrisico in Nederland. Doordat verzekeraars in toenemende mate hun risico’s kunnen onderbrengen bij herverzekeraars kunnen ze makkerijker het overstromingsrisico afdekken.

 

Tot voor kort was Nederland het enige Europese land waar burgers en bedrijven zich niet afdoende konden verzekeren tegen een overstroming. De catastrofepolis van de Neerlandse is weliswaar niet de eerste die het risico afdekt, maar wel de enige op dit moment in de markt. Volgens Aon is dit slechts het begin.

“Vanuit de internationale herverzekeringsmarkt wordt met grote interesse gekeken naar de ontwikkelingen op het overstromingsdossier” , Bob Reicehnfeld, bestuursvoorzitter van Aon Benfield Nederland, dat met een team de mogelijkheden onderzoekt om het risico af te dekken. Daarbij wordt gedacht aan een marktoplossing inde vorm van bijvoorbeeld de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden. “Op die basis is er voldoende catastrofecapaciteit in de herverzekeringsmarkt beschikbaar”, aldus Reichenfeld.

 

Vestiging

Meer verzekeringsmogelijkheden verbeteren volgens Aon het vestigings- en investeringsklimaat in Nederland, zorgen voor een vermindering van de economische risico’s en verplaatsen de financiële risico’s van de overheid naar de verzekeringsmarkt. “Om die reden zou de overheid verzekeringen tegen overstromingsrisico’s verplicht moeten stellen”, aldus Aon.

“Buitenlandse Kamer van Koophandels wijzen klanten soms specifiek op de overstromingsrisico’s; in Nederland lijkt men zich niet zozeer van dit risico bewust. Immers, daar waar de Nederlandse dijken (en de risico’s) het hoogst zijn, is ook de hoogste waarde concentratie aanwezig, zoals de laaggelegen Randstad. Deltawerken en dijkverzwaringen ten spijt: een dijkdoorbraak in dit gebied zou enorme schades opleveren en niet alleen gevolgen hebben voor organisaties in dit gebied, maar ook ver daarbuiten”, zegt Rob de Bruin, Managing Director Claims bij Aon Risk Solutions.

Reageer op dit artikel