nieuws

Niet alle medewerkers hoeven eed af te leggen

Archief

Medewerkers van financieel dienstverleners die niets te maken hebben met de kernactiviteit van het bedrijf, zijn vrijgesteld van de plicht om vanaf volgend jaar een eed of belofte af te leggen. Het ministerie van Financiën heeft deze vrijstelling meegenomen in de aanpassingen in het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013.

Het ministerie noemt cateringmedewerkers en receptionisten als voorbeeld van mensen die de 'bankierseed' niet af hoeven te leggen.

In de aankondiging van de aanpassingen van het Wijzigingsbesluit stelt het ministerie dat de verplichte eed of belofte geldt voor alle medewerkers van financiële ondernemingen (met uitzondering van niet-kernactiviteiten). De verplichting geldt ook voor niet-werknemers, bijvoorbeeld gedetacheerden. De eed moet worden ondertekend ten overstaan van een beleidsbepaler. Commissarissen en beleidsbepalers leggen de eed af ten overstaan van iemand die hoger in functie is.

Ondanks de vrijstelling van medewerkers die niets met de kernactiviteit te maken hebben, ziet Edwin Herdink, voorzitter van de commissie CFD, nog steeds helemaal niets in de ‘bankierseed’.  “De eed of belofte dient geen enkel maatschappelijk belang. Wat beroepsbeoefenaren de ene dag beloven zijn sommigen de andere dag alweer vergeten. Voor elke beroepsgroep geldt dat 80% zich wel aan ethische normen houdt en 20% dat niet doet. Daar doet een eed of belofte niets aan af.”

Herdink heeft zich naar eigen zeggen meer geërgerd aan het ontbreken van nieuwe aanpassingen in het wijzigingsbesluit op het vlak van de deskundigheidseisen. “Ondanks de kritiek die wij in het consultatieproces naar voren hebben gebracht is er aan de opzet van de examinering niets veranderd. De minister heeft alleen vrijwel geruisloos een zinnetje toegevoegd waardoor er nu staat dat je oude diploma’s weliswaar geldig blijven, maar dat je niet actief in de markt mag zijn als je geen inhaalexamen doet. Wat De Jager dus niet dreigde te lukken via de diploma’s probeert hij nu via de vergunningen: een sterfhuisbeleid.”

De stapeling van maatregelen leidt volgens Herdink juist niet tot de gewenste gedragsverandering in de branche. “Verandering komt van onderop, van jonge mensen die nog maar kort actief zijn in de branche. Ik vraag me af wie nog financieel adviseur willen worden als je  na het behalen van een hbo-diploma moeten werken in een branche waarin de beloning afkalft, je een eed moet afleggen  en je ook nog eens iedere drie jaar herexamen moet doen.”

Reageer op dit artikel