nieuws

Meer provisie Rabobanken

Archief

Kantoren sluiten veel minder hypotheken

 

De gezamenlijke omzet uit assurantieprovisies van de lokale Rabobanken is in de eerste helft van dit jaar met 7% gegroeid tot € 167 (156) mln. Over heel 2011 was de provisieomzet nog met 6% teruggelopen.

 

De 139 lokale Rabobanken, goed voor 853 vestigingen, vormen samen het grootste assurantiebemiddelingsbedrijf van ons land. Vorig jaar kwamen zij tot een provisieomzet van € 308 (328) mln. Die daling was vooral het gevolg van de grootschalige omzetting van levensverzekeringen naar (vooral) bankspaarproducten: "Als gevolg van negatieve provisieopbrengsten uit hoofde van het afkopen van vooruit ontvangen provisies kwamen de provisies uit levensverzekeringen uit op € 0 (12) mln." De schade-inkomsten waren vorig jaar echter eveneens teruggelopen: € 308 (316) mln.

 

Beloning

Behalve Interpolis heeft Rabobank nu nog NN, ASR, De Amersfoortse, Delta Lloyd, DAS en Legal & General in het assortiment. “Wij kunnen ook uitwijken naar andere verzekeraars”, voegt het dienstverleningsdocument daaraan toe.

Met Interpolis zijn afspraken gemaakt over vaste vergoedingen. Zo betaalt de maatschappij voor een WA-verzekering € 2,50 per maand aan de Rabobank. Een overlijdensrisicopolis levert maandelijks 0,0036% van het verzekerde bedrag op met een maximum van € 200 per jaar. Voor de bemiddeling in schade- en zorgpolissen van andere aanbieders ontvangt de bank nu nog provisie.

 

Plannen

Als de afgelopen voorjaar uitgelekte plannen doorgang vinden, zal de provisieomzet bij Rabobank in snel tempo afnemen: voor schadeverzekeringen wordt dan provisie als beloningsvorm volledig losgelaten en bij particuliere producten wordt Interpolis de enige risicodrager. Het aantal Alles-in-een-polissen van de huisleverancier is bij Rabobank licht afgenomen en bedraagt nu 1.317.000 (1.320.000); het aantal zakelijke pakketpolissen nam minimaal toe tot 174.000 (173.000). Succes werd geboekt met de ZorgActief Polis, die nu door 212.000 (199.000) klanten is gesloten.

 

Hypotheken

De nettowinst van het binnenlandse retailbankbedrijf is bij Rabobank in de eerste helft van 2012 met 42% teruggelopen tot € 609 mln door een "combinatie van hogere waardeveranderingen, lagere marges op sparen en de relatief lage volumes van de uitzettingen".

In hypotheken is het marktaandeel van het concern vergeleken met eind vorig jaar gedaald tot 27,8% (31,7%). Dat is vooral te wijten aan een sterke daling van de productie bij de lokale Rabobanken, die terugvielen van 26,2% naar 20,2%. Obvion groeide naar 6,9% (5,5%) en de nieuw aangekochte Friesland Bank was goed voor een aandeel van 0,7%.

Het aantal klanten met betalingsproblemen is licht toegenomen, al noemt de bank geen cijfers. Na de zomer wordt daarom de inzet van budgetcoaches voor klanten met betalingsachterstanden, al gebruikelijk bij Obvion, concernbreed doorgevoerd.

Reageer op dit artikel