nieuws

Hoge Raad bevraagt Europees Hof over advocaatkeuze

Archief

De Hoge Raad heeft bij het Europese Hof van Justitie twee prejudiciële vragen neergelegd over de vrije advocaatkeuze in rechtsbijstandverzekeringen. Pas na beantwoording van die vragen zal de raad een uitspraak doen in een rechtszaak tussen DAS en een verzekerde.

Hoge Raad bevraagt Europees Hof over advocaatkeuze

Die verzekerde is naar zijn mening ten onrechte ontslagen en heeft DAS ingeschakeld om zijn belangen te behartigen. Gedurende het geschil heeft de verzekerde zelf een advocaat ingeschakeld en DAS verzocht de kosten daarvan te betalen, zich beroepend op het recht van vrije advocaatkeuze. DAS weigert dat.
Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde eerder dat er niet is voldaan aan de voorwaarde van de van toepassing zijnde Europese richtlijn, dat de rechtsbijstandverzekeraar een (externe) advocaat heeft verzocht de belangen van de verzekerde te behartigen en dat de polishouder daarom niet zelf een advocaat mag inschakelen.
De Hoge Raad twijfelt echter aan die uitleg en heeft het Europese Hof nu gevraagd of de betreffende richtlijn toelaat dat de verzekeraar bedingt dat de kosten van een vrij te kiezen advocaat alleen onder de dekking vallen als de verzekeraar zelf vindt dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed. Daaraan gekoppeld vraagt het hoogste rechtscollege van ons land: "Maakt het voor de beantwoording van de eerste vraag verschil of voor de desbetreffende gerechtelijke of administratieve procedure rechtsbijstand wel of niet verplicht is?"

Reageer op dit artikel