nieuws

‘Grotere schade door overstromingen’

Archief

De potentiële schade door overstromingen in Nederland in de 20e eeuw is grofweg zes keer groter geworden. In de 21e eeuw zal dit risico mogelijk verdubbelen. Dat komt doordat er steeds meer mensen wonen in gebieden waar veel water kan komen bij een dijkdoorbraak. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Hans de Moel.

 

De Moel onderzocht in hoeverre het  mogelijk is om het overstromingsrisico betrouwbaar in te schatten. Het overstromingsrisico bestaat uit twee delen: de kans dat er een overstroming plaatsvindt en het gevolg van zo’n overstroming. Schades door overstromingen zijn wereldwijd fors toegenomen door bevolkingsgroei en groei van de welvaart.

De inschattingen van het overstromingsrisico verschillen nogal door vele vereenvoudigingen en aannames. Zo is onzeker hoeveel water bewoond gebied kan instromen en daar schade kan veroorzaken. Ook is het moeilijk om schade door overstromingen te berekenen omdat er veel typen gebouwen zijn. Verder is er vanuit de praktijk weinig bekend, omdat er in Nederland weinig overstromingen zijn, stelt De Moel.

 

Meer aandacht

De Moel laat in zijn onderzoek zien dat de methodiek om het risico op schade te bepalen meer aandacht verdient. “Het is belangrijk om meerdere schattingen te doe om het overstromingsrisico te bepalen. Door bepaalde aannames te variëren, is het mogelijk om verschillende scenario’s te geven. Dergelijke onzekerheden kunnen dan worden meegenomen in kosten-batenanalyses en besluitvormingsprocessen. Burgers, de overheid en verzekeraars vinden onzekerheden namelijk onwenselijk. Je betaalt bijvoorbeeld meer verzekeringspremie als de verzekeraar niet precies weet wat voor risico je loopt. Zulke kosten van onzekerheden moeten ook worden meegenomen in overwegingen bij het beheer van overstromingen”, stelt De Moel.

Reageer op dit artikel