nieuws

Easy Life-advies komt hypotheekadviseur duur te staan

Archief

Easy Life-advies komt hypotheekadviseur duur te staan

Een hypotheekadviseur die een klant bij het verhogen van de hypotheek heeft geadviseerd te beleggen in één product van Easy Life, moet zijn klant de inleg en de instappremie plus betaalde rente terugbetalen, zo heeft de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid geoordeeld in een niet-bindend advies. Na aftrek van 25% eigen schuld voor de klant resteert een terugbetaling van een kleine € 100.000.

De adviseur heeft de klant in 2007 geadviseerd over het verhogen en oversluiten van een hypotheek. De nieuwe lening bedroeg € 156.500, waarvan € 100.000 is gestoken in een obligatielening van Easy Life met een looptijd van 7 jaar; die zou een rente van 9% op jaarbasis opleveren. Daarvoor moest een instappremie van € 2.500 worden betaald. In oktober 2008 is Easy Life failliet verklaard.
De klant stelt te hebben aangegeven niet te willen beleggen; bovendien is ten onrechte aangegeven dat de rente over de obligatielening aftrekbaar zou zijn.
De commissie oordeelt dat de adviseur tekort is geschoten in de nakoming van de zorgplicht omdat de klant onvoldoende is geïnformeerd over de risico's van het product; of het fiscale advies ondeugdelijk was, laat Kifid onbeantwoord omdat het advies over verhoging van de lening überhaupt niet verstrekt had mogen worden. Wel vindt de commissie dat de klant 25% van de schade zelf moet dragen omdat hij ook een eigen verantwoordelijkheid had.

Reageer op dit artikel