nieuws

Dalende trend levensverzekeraars zet door

Archief

De prestaties van Nederlandse verzekeraars kennen sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 een onverminderd dalende trend. Die conclusie trekt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) in haar nieuwsbrief DNBulletin. Zowel de verkoop van nieuwe verzekeringen als de beleggingsresultaten en de solvabiliteit staan stevig onder druk.

Dalende trend levensverzekeraars zet door

DNB constateert dat waar de resultaten in 2008 nog negatief waren door de verliezen op de financiële markten en er in 2009 een herstel was te zien, de resultaten sindsdien "licht negatief" zijn geweest "met een structurele oorzaak". Sinds 2010 zijn de uitkeringen voor het levenbedrijf hoger dan de premies. In vijf jaar tijd zagen de levensverzekeraars hun omzet halveren tot € 4 mld in 2011. "De introductie van het banksparen in 2008 is hiervoor een belangrijke verklaring", aldus DNB. Ook het verminderde vertrouwen in de sector is er debet aan volgens de toezichthouder, die wel wijst op de stijgende omzet in de collectieve sector (contracten met pensioenfondsen of werkgevers). De stabilisering van de gemiddelde bedrijfskosten op 13% tot 14% per euro ontvangen premie betitelt DNB eveneens als "goed nieuws".
Door verliezen op beleggingen en stijgende verplichtingen door een lage lange rente staat de financiële buffer bij levensverzekeraars onder druk. Sinds het begin van de crisis is de verhouding tussen het aanwezige en vereiste vermogen met bijna 100 procentpunt afgenomen tot 238%, overigens nog ruim boven de eisen. DNB wijst erop dat verzekeraars hun gezamenlijke technische voorziening – een verplichte buffer die voortvloeit uit Solvency I – zagen toenemen met € 45 mld. De verzekeraars moeten meer rekening houden met een stijgende levensverwachting. Bij een langere looptijd groeit de verplichting van de verzekeraars nog verder als de lange rente daalt.

Reageer op dit artikel