nieuws

Wft-diploma blijft geldig met inhaalexamen

Archief

Wft-diploma’s blijven in de toekomst geldig, ook als de diplomahouder niet aan de PE-verplichting heeft voldaan. Minister De Jager zal het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) op dit punt aanpassen. Wel zal de financieel dienstverlener die er een tijd tussenuit is geweest, zijn diploma met een zogeheten PE-inhaalexamen opnieuw moeten ‘activeren’.

Wft-diploma blijft geldig met inhaalexamen

"Dit betekent derhalve dat in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk het diploma zelf nooit kan vervallen", aldus Financiën. "Zolang echter de diplomahouder niet aan zijn PE-verplichting heeft voldaan, is hij niet bevoegd als adviserend klantmedewerker op te treden." De tijdspanne waarbinnen diplomahouders hun PE-examen kunnen afleggen, is verruimd: zij moeten telkens binnen 36 maanden zo'n examen behalen. Die periode begint na het behalen van het Wft-examen. Tot nu toe werd een tijdspanne van tussen de 18 en 36 maanden binnen algemene periodes van drie jaar gehanteerd.

Reageer op dit artikel