nieuws

Vijftien procent kandidaat-bestuurders verzekeraars ongeschikt

Archief

In 2011 beoordeelde DNB ongeveer honderd kandidaat-bestuurders bij verzekeraars. Vijftien procent van hen kwam niet of niet zonder meer door de geschiktheidstoets. Kandidaten hadden onvoldoende kennis van de verzekeringsmarkt, privé-antecedenten werden vergeten en de onderbouwing van voordrachten was soms erg summier. “De ervaringen tot dusver laten zien dat verzekeraars bij het voordragen van nieuwe kandidaten af en toe steken laten vallen.”

De beoordeling voor nieuwe bestuurders werd vorig jaar door DNB en de AFM aangescherpt. Niet alle verzekeraars blijken echter voldoende op de hoogte van de voorschriften die ook gelden bij de toetsing van commissarissen, aldus DNB. Verzekeraars dragen bijvoorbeeld kandidaten voor die onvoldoende kennis hebben van de verzekeringsmarkt. "Zo spreken we soms bestuurders die werkzaam zijn geweest in een andere bedrijfstak en te weinig weten van verzekeringsrisico’s en Solvency II. We roepen in dit verband verzekeraars op bestuurders eerst meer kennis en ervaring te laten opdoen in de verzekeringssector en pas dan voor te dragen", adviseert DNB.
Ook voldoen bestuurders en commissarissen niet altijd aan de wettelijke plicht antecedenten bij DNB of AFM te melden. "Het wordt óf vergeten óf bestuurders zijn zich er niet van bewust dat ook privé-antecedenten moeten worden gemeld. Denk bijvoorbeeld aan een verkeersmisdrijf als rijden onder invloed." Tot slot is de onderbouwing van een voordracht soms erg summier, merkt DNB op. "Dit overtuigt ons niet van de geschiktheid van een kandidaat en als de informatie echt ontoereikend is, kan het zijn dat we de toets niet in behandeling kunnen nemen."

Reageer op dit artikel