nieuws

DNB minder vaak op de koffie bij kleine verzekeraars

Archief

Kleine verzekeraars krijgen DNB minder op bezoek. Ze hebben geen eigen toezichtteam meer en de periodieke toezichtgesprekken verdwijnen. Ook bij middelgrote verzekeraars neemt het aantal vaste contactmomenten af. Dat is het resultaat van de nieuwe toezichtaanpak van DNB: Focus.

DNB minder vaak op de koffie bij kleine verzekeraars

De intensiteit van het toezicht is binnen Focus afhankelijk van de impact van de risico's bij een verzekeraar op de financiële stabiliteit en van het aantal polishouders. Er zijn vijf klassen. De kleine en middelgrote verzekeraars vallen in toezichtklassen 1, 2 en 3. De mate van toezicht varieert per klasse. Daarnaast zet DNB meer in op sectorbrede analyses en specifieke toezichtthema’s.
Hendrik Jan Boehlé, hoofd Toezicht kleine en middelgrote verzekeraars: "Bij deze aanpak werken we met thema's gekoppeld aan risico's. Op die manier kijken verschillende experts met een andere focus naar een verzekeraar. We monitoren actief en komen in actie als we signalen krijgen dat er problemen zijn. Die signalen kunnen behalve uit het thematische toezicht ook komen uit de verplichte kwartaal- en jaarrapportages. Je kunt een tijdje niets van ons horen, maar achter de schermen wordt niet stil gezeten." Middelgrote verzekeraars houden wel een eigen toezichtteam en er blijven op periodieke basis toezichtgesprekken met de raad van bestuur en raad van commissarissen. "Maar als alles goed loopt, kunnen we best een keer een gesprek overslaan", aldus Boehlé.

In AMplus 8 staat een uitgebreid interview met Joanne Kellermann, directeur toezicht bij DNB, over dit onderwerp. Het blad verschijnt op 31 augustus.

Reageer op dit artikel