nieuws

CZ gaat Breda gezond maken

Archief

Zorgverzekeraar CZ de gezondheid van Breda naar een hoger plan tillen. De samenwerking met de gemeente Breda richt zich in eerste instantie op Bredanaars die bij CZ zijn verzekerd. In een latere fase wordt de aandacht uitgebreid naar alle Bredanaars.

De gemeente Breda en CZ tekenden deze week een intentieverklaring om de structurele samenwerking te bekrachtigen. Belangrijk doel hierbij is om zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor kwetsbare doelgroepen en burgers. Dit jaar ligt de focus op preventie. De gemeente zet in op wijkgerichte preventie van met name kwetsbare jongeren en CZ investeert in preventiemedewerkers voor risico-groepen. Er komt een integraal beleidsplan hoe zorggerelateerde preventie in kwetsbare wijken in Breda kan worden georganiseerd en ingekocht. Ook zetten gemeente en CZ dit jaar in op een stijging van uitkeringsgerechtigden op de participatieladder, dit in combinatie met een verbetering van hun gezondheidstoestand. CZ kan hier ervaringen uit andere projecten inbrengen.

Reageer op dit artikel