nieuws

Wordt het intermediair nog gehoord?

Archief

Marktpartijen zijn er kennelijk niet wezenlijk van doordrongen dat de verandering der tijden structureel is en niet stopt. Anders zou de organisatiegraad van het intermediair niet zo laag zijn en zou de helft van de georganiseerde adviseurs beseffen dat hij niet in de luxepositie verkeert om te kunnen aarzelen over het continueren van zijn lidmaatschap.

De nieuwste uitgave van AMplus bevat een visie op de ontwikkeling dat bijna de helft van het toch al schamele aantal georganiseerde intermediairs overweegt het lidmaatschap van de belangenorganisatie op te zeggen. Dat is een onrustbarend vooruitzicht. Uiteraard voor de belangenorganisaties, maar evenzeer voor de totale beroepsgroep van onafhankelijke adviseurs/bemiddelaars, simpelweg omdat de advies- en bemiddelingsmarkt die bezig is zichzelf weer uit te vinden, politici en departement nog hard nodig zal hebben voor het flankerend beleid rond het provisieverbod. Voor die aanvullende maatregelen moet op zijn minst een luisterend oor in Den Haag en ook bij AFM en DNB in Amsterdam gevonden worden. Concreet: er moet regelmatig aan de lobbybel getrokken blijven worden en de kans op succes is kleiner naarmate de representativiteit slinkt. De hele intermediaire wereld heeft er dus belang bij om zich te organiseren en snijdt zich in het eigen vlees wanneer de organisatiegraad nog kleiner wordt. De vraag is waarom adviseurs traditioneel zo moeilijk te bewegen zijn de gelederen te sluiten.

AMplus-abonnees kunnen hier het hele artikel online lezen.

Reageer op dit artikel