nieuws

VGZ mag adviseur afrekenen op traditionele bemiddelingsrol

Archief

Een tussenpersoon die via zijn website aanvragen voor een verzekering direct doorschiet in de backoffice van de verzekeraar, verzuimt daarmee zijn traditionele bemiddelingsrol te vervullen. Dit stelde de rechter onlangs in een zaak tussen VGZ en tussenpersoon To Concept.

VGZ mag adviseur afrekenen op traditionele bemiddelingsrol

In 2006 sluiten To Concept en de Nederlandse Hartstichting (NHS) een samenwerkingsovereenkomst voor een collectieve ziektekostenverzekering, waarbij To Concept als facilitaire tussenpersoon en aanbieder van VGZ-verzekeringen is gaan optreden. Deze overeenkomst tussen NHS en To Concept werd in 2009 niet verlengd omdat NHS rechtstreeks zaken ging doen met VGZ. De tussenpersoon verzocht VGZ daarop de collectiviteit van de NHS aan te passen naar haar label DonAid.nl en de portefeuille te prolongeren op basis van de naam DonAid.nl. Hiermee ging VGZ niet akkoord en ontbindt uiteindelijk de bemiddelingsovereenkomst tussen haar en To Concept. De kern van het geschil was of VGZ dit wel had mogen doen.

 

Volgens To Concept is na beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst met NHS de hieruit gevormde collectiviteit blijven bestaan en kan To Concept daarom ook vanaf 2009 aanspraak maken op uitbetaling van provisie over deze collectiviteit, zoals overeengekomen in de assurantiebemiddelingsovereenkomst. De zorgverzekeraar geeft echter als belangrijkste reden voor de ontbinding aan dat To Concept niet als (traditionele) bemiddelaar optrad, terwijl To Concept daartoe op grond van de assurantiebemiddelingsovereenkomst wel was gehouden. Deze stelling van VGZ snijdt hout volgens de rechter, die zich daarbij onder andere baseert op artikel 1:1 Wft. De aanmelding voor de verzekering verliep via een digitaal aanmeldingsformulier op de website van DonAid. Zodra een klant dat formulier invulde, gingen de gegevens rechtstreeks naar VGZ. To Concept had volgens de rechter daardoor geen zicht op of gegevens van de klanten die zich aanmeldden. Zonder die gegevens kan dus ook geen sprake zijn van het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een verzekering, zoals omschreven in artikel 1:1 Wft

Reageer op dit artikel