nieuws

Uitvaartverzekeraar moet solvabiliteitspositie vaker toetsen

Archief

Natura-uitvaartverzekeraars zouden volgens De Nederlandsche Bank meerdere keren per jaar een toereikendheidstoets moeten doen om beter inzicht te verkrijgen in de solvabiliteitspositie en tijdig te kunnen inschatten of actie nodig is. Een aantal verzekeraars voert deze toets maar één keer per jaar uit.

Uitvaartverzekeraar moet solvabiliteitspositie vaker toetsen

Dat is te weinig, stelt Joyce Doezie, toezichthouder bij de afdeling Middelgrote en kleine verzekeraars van DNB. “Natura-uitvaartverzekeraars zijn gevoeliger voor het renterisico dan andere verzekeraars. Eén keer per jaar een toereikendheidstoets uitvoeren is daarom niet zonder gevaar. Uitvaartverzekeraars hebben een lange verplichtingenstructuur en renteveranderingen werken daarom sterker door in de financiële situatie. Het beleggingsbeleid kan het renterisico niet volledig afdekken. Door een sterke rentedaling kan de solvabiliteitspositie snel verslechteren.” Het is volgens Doezie dan ook zinvol dat uitvaartverzekeraars de rentestand niet alleen monitoren maar er in het eigen risicobeheer ook actief mee aan de slag gaan.

Reageer op dit artikel