nieuws

Senaat morrend akkoord met verhoging AOW-leeftijd

Archief

De AOW-leeftijd gaat vanaf 1 januari 2013 in stapjes omhoog. De Eerste Kamer heeft met de nodige kritiek ingestemd met het voorstel van minister Kamp (Sociale Zaken) dat steun heeft van de Kunduz-coalitie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. De vakcentrales FNV, CNV en MHP betreuren dat het oude Pensioenakoord nu definitief terzijde is geschoven.

Senaat morrend akkoord met verhoging AOW-leeftijd

Een meederheid in de senaat is het weliswaar eens met een eerdere en verdere verhoging van de AOW-leeftijd maar heeft tegelijkertijd wel kritiek op de snelheid waarmee het voorstel door beide Kamers is geloodst. De invoering van de eerste verhoging -met een maand- in januari zou er voor zorgen dat consumenten en pensioenuitvoerders zich amper kunnen voorbereiden.
Ook de vakbonden uiten stevige kritiek. FNV-voorzitter Ton Heerts: "Het is onbegrijpelijk dat een onderwerp met zo'n grote impact door de gelegenheidscoalitie er doorheen gejast wordt en dat de kiezer niet meer de kans krijgt zich daarover uit te laten." MHP-voorzitter Reginald Visser stelt dat de balans tussen de afspraken uit het Pensioenakkoord nu zoek is. "Andere afspraken staan nu ook op de helling, zoals de premiestabiliteit. Nu is het vooral aan het decentrale veld om te kijken op welke wijze onze pensioenen nog veilig gesteld kunnen worden."
De AOW-leeftijd gaat vanaf volgend jaar stapsgewijs omhoog naar 66 jaar in 2019. Daarna stijgt deze met drie maanden per jaar tot 67 jaar in 2023.

Reageer op dit artikel