nieuws

RVZ Advies zet zorgsparen op de agenda

Archief

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) vindt dat consumenten geld opzij moeten zetten voor zorg op hun oude dag en heeft de overheid hiervoor enkele aanbevingen gedaan.  “Dit alles is nodig om de collectieve zorg voor niet-redzame ouderen zeker te stellen." Daarmee zet de raad zorgsparen opnieuw op de politieke agenda

Een steeds kleiner wordende groep jongeren bekostigt de langdurige zorg voor een steeds groter wordende groep ouderen. Dat staat in schril contrast met het gegeven dat toekomstige ouderen vermogender zijn dan de ouderen van nu, waardoor zij juist minder afhankelijk zouden moeten zijn van de jonge generatie. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) stelt dan ook koerswijziging voor. In het advies ‘Redzaam ouder. Zorg voor niet-redzame ouderen vraagt om voorzorg door iedereen' doet de raad de overheid enkele aanbevelingen: "Burgers moeten meer privaat investeren en/of hun netwerk inzetten voor hun oude dag. Burgers krijgen daar voor terug dat ze zelf bepalen hoe hun zorg er uit ziet. In een zorgverklaring kunnen burgers vastleggen hoe zij de zorg op hun oude dag willen regelen en hoe zij deze gaan bekostigen. Dit alles is nodig om de collectieve zorg voor niet-redzame ouderen zeker te stellen."

 

Verzekeraars

De raad zet hiermee het zorgsparen opnieuw op de politieke agenda. Dit product wordt door verschillende commerciële partijen, waaronder zorgverzekeraars, al aangeboden. Om het zorgsparen te stimuleren stelt RVZ ook een hervorming van het huidige zorgstelsel voor. Het collectieve pakket kan daarbij beperkt worden tot zware zorgvragen met een medische component. Een ander idee is het belonen van ouderen die zelf hun zorg regelen, bijvoorbeeld door een toeslag op de AOW-uitkering. Doorgaan op de oude voet is in geen geval een optie, zo stelt de raad in het rapport. Nu wordt in de leeftijdsklasse tot tachtig jaar de kosten voor langdurige ouderenzorg grotendeels gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet. Daarna domineert de AWBZ als financieringsbron. Volgens voorlopige cijfers van het CBS vormden in 2010 de totale zorguitgaven 14,8% van het BBP, terwijl dit percentage in 2007 nog 13,1% was. "Burgers zouden zichzelf de vraag moeten stellen welke zorg zij op hun oude dag willen ontvangen, en vervolgens hoe zij van plan zijn deze te bekostigen", aldus de raad.

 

Eerste reacties

In Den Haag werd het RVZ-advies niet geheel positief ontvangen. SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten noemde het voorstel ‘waanzinnig'. Zij stelt dat ouderenzorg een kwestie van beschaving is en doet de suggestie dat de familie rondom ouderen nu te weinig zou doen, af als onzin. Geert Wilders gebruikt de term 'walgelijk' voor het RVZ-pleidooi. Genuanceerder is het standpunt van patiëntenkoepel NPCF. NPCF-directeur Wilna Wind zoekt de oplossing niet in meer betalen, maar in beter organiseren. Toch kan het volgens haar op den duur onvermijdelijk worden dat ouderen zelf meer gaan betalen voor hun zorg, om zo jongeren niet op te zadelen met die kosten. Ouderenbond Anbo ziet niet hoe het systeem van 'zorgsparen' kan worden ingevoerd. Gewoonweg omdat er geen geld voor is. De ouderenbond rekent voor dat de kosten voor zorg en pensioen nu al zo'n 40% van het inkomen bedraagt en vraagt zich af of mensen nog meer opzij kunnen zetten. Ook ziet de bondj problemen ontstaan voor mensen die armlastig zijn. De RVZ is het op dat punt niet mee eens met de Anbo en stelt dat juist door de redzaamheid van ouderen te bevorderen, de collectieve zorg gewaarborgd blijft voor de ouderen die het uiteindelijk zelf en met hun netwerk niet redden.

 

=======================================================================

Zorgsparen Menzis

Enkele verzekeraars zijn al actief met zorgsparen. Zo introduceerde Menzis samen met Aegon dit voorjaar het product Zorgsparen. Met Zorgsparen kunnen verzekerden van Menzis met een Aegon E-rekening online sparen voor de zorg die zij op hun oude dag nodig hebben. Dan gaat het met name om hun wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, voorzien van zorg en ondersteuning. Bij de ontwikkeling van het product ging Menzis niet over één nacht ijs, zo valt te lezen in het jaarverslag. De raad van commissarissen heeft er bij de raad van bestuur vorig jaar op aangedrongen duidelijk te communiceren over de verwachtingen die de klant bij Zorgsparen mag hebben. Uit het jaarverslag blijkt ook dat raad van commissarissen er ook op stond om vóór de definitieve lancering van het product inzicht te krijgen in alle risico’s van het product.

Reageer op dit artikel