nieuws

Gezonde verzekerde levert verzekeraar € 140 winst op

Archief

Iemand met een langdurige aandoening levert de zorgverzekeraar jaarlijks een verlies op van € 400. Een gezond, hoogopgeleid persoon, geeft juist € 140 winst. Het is voor zorgverzekeraars dus interessant om jonge en gezonde mensen aan zich te binden. Een zorgelijke ontwikkeling vinden patiëntenfederatie NPCF en de CG-Raad.

Beide partijen maakten een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarin deze cijfers naar voren komen, financieel mogelijk. Zorgverzekeraars die veel verzekerden met een ongunstig risicoprofiel (bijvoorbeeld ouderen en chronisch zieken)in de boeken hebben staan, worden hiervoor gecompenseerd door het risicovereveningsfonds. De compensatieregeling is volgens NPCF en CG-raad niet perfect. Het vereveningssysteem moet wat haar betreft dan ook geëvalueerd en verbeterd worden. “Een oplossing is dat het systeem van compensatie voor de zorgverzekeraars, de risicoverevening, fijnmaziger wordt. Het is belangrijk dat er geen sprake is van aantoonbaar winst- of verliesgevende groepen. Beide partijen maken zich ook zorgen om het toepassen van risicoselectie in zorgverzekeringswet en over het feit dat zorgverzekeraars hun verzekerden kunnen selecteren op gezondheidsrisico's. Als voorbeeld worden de producten van ZEKUR, BESURED en Promovendum genoemd.

Reageer op dit artikel