nieuws

AFM bestraft verboden colportage en niet-passend advies

Archief

De AFM heeft twee boetes van € 30.000 opgelegd aan Graffiti Entertainment Europe BV uit het Gelderse Huissen en haar feitelijk leidinggevende voor verboden colportage in de periode september 2009 tot en met december vorig jaar.  Advieskantoor BAG uit Valkenswaard kreeg een boete opgelegd en het Zoetermeerse Qfin kreeg een last onder dwangsom.

Graffiti Entertainment Europe , toen nog opererend onder de naam Clever Life, bemiddelde ten tijde van de overtreding in consumptief krediet, hypotheken en en schade- en levensverzekeringen. Het bedrijf benaderde consumenten telefonisch en inventariseerde of consumenten kredieten hadden en of zij geïnteresseerd waren in lagere maandlasten. Uit de werkwijze en het belscript bleek dat de adviseur van Clever Life vervolgens altijd op huisbezoek bij de consumenten ging. In vijf onderzochte gevallen werd tijdens het bezoek een kredietovereenkomst getekend. Dit is een overtreding van de colportagewet, die moet voorkomen dat consumenten bij een huisbezoek mogelijk onvoorbereid over een aankoop moeten beslissen.  De AFM beboette ook Mart van der Velde, de enige bestuurder en feitelijk leidinggevende van Clever Life. Volgens de toezichthouder was hij op de hoogte van de verboden gedragingen en heeft hij nagelaten deze te beëindigen. Volgens Van der Velde werden potentiële klanten – op basis van aangekochte leads – altijd minimaal driemaal gebeld voordat er een afspraak werd gemaakt. “De AFM heeft een half jaar over vermoedelijke van de Colportagewet gesproken.” Na de aankondiging van de last onder dwangsom zijn de portefeuilles verkocht. “Ik heb veelvuldig contact gehad met instanties als NVF, Credit Agricole en SFCB. Allemaal (unaniem!) waren deze van mening dat de door ons kantoor gehanteerde werkwijze geen overtreding van de Colportagewet was”, aldus Van der Velde.

Geringe draagkracht

BAG werd beboet omdat het in de periode juni tot en met december 2010 bij het adviseren van kapitaalverzekeringen onvoldoende informatie inwon over de doelstellingen en risicobereidheid van de klant. Zo bleek in tien gevallen niet duidelijk of de klant bereid was zijn geld voor lange tijd vast te zetten en of hij de kosten bij vroegtijdige beëindiging van de polis wilde betalen.  Vanwege de geringe draagkracht van BAG beperkte de AFM de boete tot € 500. Zusterbedrijf Burghthuys Advies Groep, gespecialiseerd in verzekeringen voor militairen, ging eind april failliet. Eind 2009 kreeg BAG een boete van € 6.000 voor hetzelfde vergrijp.

Qfin

De AFM heeft een last onder dwangsom opgelegd aan het in Zoetermeer gevestigde Qfin Solutions, handelend onder de naam Hypotheekadvies Delft. De AFM vermoedt dat Hypotheekadvies Delft niet voldoet aan Wft-eisen als deskundigheid, betrouwbaarheid en beheerste en integere bedrijfsvoering. Daarom heeft de toezichthouder informatie opgevraagd bij het adviesbedrijf, dat wel over een vergunning beschikt. Een deel van de verzochte informatie is niet op tijd geleverd en een deel is nog niet geleverd. "Iedere dag dat Hypotheekadvies Delft niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met € 4.000 tot een maximum van in totaal € 80.000." De AFM startte een onderzoek naar aanleiding van meldingen van consumenten en informatie van een curator in twee faillissementen waarbij een van de Qfin-medewerkers of bestuurders betrokken is geweest. Als directeur/eigenaar van Qfin (via de inmiddels failliet verklaarde Empece Holding) staat Jeffrey Knetemann te boek.

Reageer op dit artikel