nieuws

Adfiz consulteert Onderwijsraad over verplicht herexamen

Archief

Adfiz heeft de Onderwijsraad benaderd voor advies over de voorstellen van minister De Jager (Financiën) voor de toekomstige vakbekwaamheidsregels. Centraal in de voorstellen van de minister staat een driejaarlijks herexamen, ook voor financieel adviseurs die nu al gediplomeerd zijn. Adfiz noemt dit systeem “ongebruikelijk en ineffectief”.

Adfiz consulteert Onderwijsraad over verplicht herexamen

De Onderwijsraad kan volgens de brancheorganisatie "met een onderwijskundige bril" beoordelen in hoeverre de voorstellen van Financiën bijdragen aan het beoogde doel. "Bovendien kan zij een vergelijking maken met de situatie in andere bedrijfstakken, waar het studiepuntensyteem leidend is."
Verplichte PE-examens dragen volgens Adfiz niet bij aan een cultuur waarin actuele vakkkennis centraal staat. "De focus op het examen beloont uitstel van studie tot vlak voor het examen. Het studiepuntensysteem is dan ook een veel betere oplossing voor het borgen van vakbekwaamheid en een goede klantbediening."
Eerder kondigde de Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) al aan te willen onderzoeken of het voorstel van De Jager juridisch aangevochten kan worden.

Reageer op dit artikel