nieuws

Pensioenuitvoerder AZL waarschuwt voor groeiend AOW-gat

Archief

De AOW start steeds later; het aanvullend pensioen start vooralsnog op de eerste dag van de maand van de 65ste verjaardag. Een groeiend AOW-gat is het gevolg. De beste oplossing is de ingangsdatum van het aanvullend pensioen in één keer te verhogen naar 67 jaar, aldus pensioenuitvoerder AZL in een oproep aan pensioenfondsen.

Pensioenuitvoerder AZL waarschuwt voor groeiend AOW-gat

"In stappen verhogen is kostbaarder en moeilijker uit te leggen aan de deelnemers", aldus AZL-directievoorzitter Arthur van der Wal. "Als uitvoerder voor 61 pensioenfondsen focussen wij maximaal op uitvoerbaarheid en communiceerbaarheid. Wij wijzen pensioenfondsbestuurders erop dat sociale partners maar beter zo snel mogelijk met de besluitvorming kunnen beginnen en dat zij daarbij de AOW-aanpassing mee kunnen nemen."

Sinds april 2012 start de AOW op de 65ste verjaardag; het pensioen dat via de werkgever is opgebouwd, start nog steeds op de eerste van de maand waarin die verjaardag valt. Nu in het Lente-akkoord verder geschoven wordt met de AOW-ingangsdatum gaan beide steeds verder uiteen lopen. Mensen krijgen te

maken met een groeiend AOW-gat. Als de ingangsdatum van het aanvullend pensioen in één keer verhoogd wordt naar 67 bereikt de sector volgens AZL meerdere doelen: de uitvoeringskosten zijn lager, de communicatie over het pensioen is eenvoudiger, de regelingen voldoen aan het nieuwe fiscale kader (Witteveenkader).
In veel pensioenregelingen kunnen mensen al keuzes maken, bijvoorbeeld hun pensioen eerder in laten gaan. Dat kunnen ze ook gebruiken om het aanvullend pensioen beter aan te laten sluiten op de AOW, adviseert AZL.

Reageer op dit artikel