nieuws

Obvion verliest hoger beroep over opslag variabele rente

Archief

AFM adviseert geldverstrekkers voorzichtig te zijn

 

Het gerechtshof in Den Bosch heeft in drie zaken een eerder oordeel van de rechtbank bevestigd dat Obvion bij een aantal klanten de opslag op de variabele hypotheekrente in 2008 ten onrechte heeft verhoogd.

 

Obvion bood drie jaar terug na tussenkomst van de Ombudsman een regeling aan klanten die per 1 november 2008 tussentijds een hogere opslag op het variabele rentetarief waren gaan betalen, terwijl zij in de veronderstelling waren dat hun rente bestond uit een vaste opslag op het Euribor-tarief. De verhoging werd toen (geheel of gedeeltelijk) teruggedraaid. De geschillencommissie van klachteninstituut Kifid wees begin dit jaar echter nog een klacht over de verhoging toe, omdat de offerte niet duidelijk was over de opslag. Het betreft een klant die de hypotheek in 2006 heeft gesloten en volgens de eerder overeengekomen regeling geen recht zou hebben op compensatie.

 

Vast is vast

In drie rechtszaken, waarin Obvion in hoger beroep is gegaan, heeft het hof nu uitspraak gedaan. "Het hof is evenals de rechtbank van oordeel dat het woord vaste in vaste opslag in de offerte/overeenkomst tot uitdrukking brengt dat het percentage van de opslag op de rente gedurende de looptijd van de overeenkomst vast is in die zin dat het niet eenzijdig door Obvion kan worden gewijzigd", zo stelt het Bossche hof.

Verder stelt het gerechtshof vast "dat Obvion in het verleden met de term vaste in vaste opslag tot uitdrukking heeft willen brengen dat de opslag onveranderlijk was en niet variabel". Omdat de begrippen 'vaste opslag' en 'opslag' in offertes en de algemene voorwaarden naast elkaar werden gebruikt, heeft Obvion de terminologie niet consequent toegepast op de wijziging van de variabele rente. "De hypotheekvoorwaarden zijn daardoor niet klip-en-klaar geformuleerd."

 

AFM

De AFM waarschuwde geldgevers onlangs nog terughoudend te zijn met het verhogen van variabele rentetarieven. Bij het Meldpunt Financiële Markten van de toezichthouder waren enkele tientallen meldingen, klachten en vragen van consumenten binnengekomen over de renteopslag die verschillende banken hebben doorgevoerd op hypotheken met een variabele rente. De AFM heeft de banken gevraagd om aan te geven hoe ze in dit geval met de belangen van hun klanten zijn omgegaan. De opslag op de Euriborhypotheek van ABN Amro ging in april van 1% naar 2%, bij ING steeg de opslag voor de maandvariabele hypotheekrente van 2,4% naar 2,75%.

Volgens de AFM kunnen consumenten onvoldoende inschatten binnen welke bandbreedte de renteopslag kan bewegen op het moment dat ze een hypotheek met een variabele rente sluiten. “De renterisico’s zijn vooraf onvoldoende helder. Consumenten gaan er over het algemeen van uit dat de variabele rente alleen meebeweegt met het mandje van marktrentes. Het is voor consumenten in principe niet inzichtelijk hoe de opslag tot stand komt. Banken zouden daarom zeer terughoudend moeten zijn met het aanpassen van de opslag.”

Volgend jaar worden hypotheekverstrekkers verplicht hun klanten dan vooraf duidelijk te maken hoe de opslag is opgebouwd.

 

Obvion heeft het bewuste tarief inmiddels uit de markt gehaald.

Reageer op dit artikel