nieuws

Minimum kapitaaleis bv vervalt

Archief

Ondernemers kunnen met ingang van 1 oktober 2012 makkelijker een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) oprichten. Belangrijk is de afschaffing van het minimumkapitaal van € 18.000 als startkapitaal. Ondernemers kunnen in het nieuwe systeem zelf kiezen welk bedrag zij bij de oprichting van de bv inbrengen.

De Eerste Kamer heeft hiertoe de ‘Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ aangenomen. Het afschaffen van het minimumkapitaal zal naar verwachting een gunstig economisch effect hebben omdat het voor kleinere en startende ondernemers makkelijker wordt om te kiezen voor een rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid. Ook de verplichte blokkeringsregeling, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura worden afgeschaft. Voor ondernemers die een standaard-bv willen oprichten, passen de statuten vanaf 1 oktober op één A4-tje. Uitgebreide statutaire regelingen en juridische advisering zijn dan niet meer nodig.

De wet treedt niet in werking voor zover het de bepalingen betreft tot beperking van het aantal commissariaten (een aanpassing van de Wet bestuur en toezicht, Stb. 2011, 275, die nog niet in werking is getreden).

Reageer op dit artikel