nieuws

Klacht tegen Unigarant bij Geschillencommissie Kifid Een per ongeluk

Archief

stukgevaren mast van een zeilschip van een vriend en de daaropvolgende weigering van verzekeraar Unigarant om de schade te vergoeden is voor Hans van Ommen, voormalig directeur van Eurolloyd, aanleiding om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie van Kifid

Volgens Van Ommen zijn de uitsluitingen in de polisvoorwaarden van de Unigarant Watersportverzekering -waarop de verzekeraar zich beroept- zodanig ruim geformuleerd, dat daardoor feitelijk geen enkele schade meer is gedekt: "Ik kan mij niet voorstellen dat iemand met verstand van zaken nog een polis bij Unigarant zou durven af te sluiten." Wat zijn de feiten? Op 11 april 2010 is het zeiljacht Bolocan met drie opvarenden onderweg vanuit Zeeland naar de haven van Muiderzand. Als de Oranjesluizen en de Schellingwouderbrug zijn gepasseerd, besluit de schipper dat het beter is om even een rustpauze te nemen en geeft hij het roer aan een van de bemanningsleden. Die krijgt de opdracht de vaargeul te volgen tot aan de haven van Muiderzand. De ingang van de haven, gelegen achter een begroeide dijk, is echter vanaf het water niet goed te zien en het schip vaart Muiderzand voorbij. De man aan het roer gaat ervan uit dat de haven achter de Hollandse Brug moet liggen en neemt aan dat de schipper hem zou hebben gewaarschuwd als deze brug niet hoog genoeg zou zijn. Dus stuurt de Bolocan, met een mast van 17 meter, in de vaargeul op de brug af. Dat blijkt helaas een inschattingsfout. De Hollandse Brug is ‘slechts’ 12 meter hoog en een aanvaring is het gevolg. De mast breekt af, touwen vallen in het water en komen in de schroef. Het schip loopt aan de grond. Merkelijke schuld Unigarant wijst de schade van bijna _ 25.000 af, omdat ‘schade door merkelijke schuld’ niet is gedekt. In artikel 19 van de polisvoorwaarden staat in de ‘algemene uitsluitingen’: Van de verzekering is uitgesloten, een schadegebeurtenis die a) met toestemming van u en/of verzekerde(n) en/of andere belanghebbende(n) is veroorzaakt of verergerd en die b) is veroorzaakt of verergerd door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van u en/of verzekerde(n) en/of andere belanghebbende(n). In de voorwaarden staat ook dat bemanningsleden tot de verzekerden worden gerekend. Ongegrond "Ik vraag mij af welke schade je met een schip kunt maken zonder dat iemand een fout maakt!", is de verontwaardigde reactie van Van Ommen. "Ik moet u bekennen: ik zit veertig jaar in dit vak (sinds 1968) en ik heb nog nooit zoiets banaals meegemaakt. Maar inderdaad, Unigarant dekt schades veroorzaakt door foute beslissingen of handelingen van opvarenden dus niet. Het zou interessant zijn om te zien wat er zou gebeuren als alle autoschades deze week eens niet gedekt zouden zijn als ze zijn veroorzaakt door schuld van de bestuurder!" Een klacht bij de Ombudsman van het Kifid mag niet baten. Deze stelt Unigarant in het gelijk omdat de stuurman van de Bolocan blijkbaar "onvoldoende maatregelen heeft getroffen om de aanmerkelijke kans op aanzienlijke schade te voorkomen." De klacht wordt ongegrond verklaard op grond van de van kracht zijnde verzekeringsvoorwaarden. Kwaliteit van de dekking "De Ombudsman heeft zich echter niet uitgelaten over de kwaliteit van de dekking", persisteert Van Ommen. Hij verwijst naar de polisvoorwaarden van vergelijkbare verzekeringen van Delta Lloyd en Allianz, waarin alleen opzet/merkelijke schuld wordt uitgesloten als de eigenaar daarbij actief betrokken is. "Het is de vraag of een uitsluiting zoals Unigarant toepast mag worden verwacht in een polis welke juist beoogt om cascodekking te bieden en dus ook schade door schuld van derden. Nota bene een polis waarin staat dat de opvarenden worden gezien als ‘verzekerde’. Indien zij niet als ‘verzekerde’ waren erkend door de verzekeraar, dan zou de schade gewoon gedekt zijn geweest. Het benoemen van bemanningsleden tot ‘verzekerde’ kan en mag niet worden misbruikt om schade te kunnen afwijzen. Een andere vraag is of het redelijk is om de uitsluiting in te roepen, als bekend is dat geen van de betrokkenen zich heeft gerealiseerd dat er mogelijk schade zou kunnen ontstaan." Valkuilen Van Ommen hoopt nu dat de Geschillencommissie, in tegenstelling tot de Ombudsman, wel gerechtigd is om deze onbeantwoorde vragen te beantwoorden. Hij acht de uitspraak niet alleen van belang voor de onderhavige schade, maar ook in het belang van de verzekeringsmarkt als geheel, omdat het toepassen van dergelijke valkuilen het uitbrengen van een goed advies vrijwel onmogelijk maakt. Unigarant wil geen reactie geven met als argument dat de zaak onder de rechter is. Volgens Van Ommen lopen er echter twee trajecten: "De gang naar de rechter gaat over de schade en de gang naar de Geschillencommissie gaat over de wijze waarop Unigarant haar voorwaarden inricht." De Bolocan met gebroken mast in de haven van Muiderzand. Opmerkingen: Auteur:LE Datum:14 – 05 – 2012 Bestandsnaam:LE_KlachtUnigarant.doc Rubriek:Schade Trefwoord:Unigarant, polisvoorwaarden, watersportverzekering, Geschillencommissie

Reageer op dit artikel