nieuws

Boete voor advieskantoor BAG

Archief

De AFM heeft advieskantoor BAG uit Valkenswaard een boete opgelegd voor het verstrekken van niet passend advies bij kapitaalverzekeringen. Vanwege de geringe draagkracht van BAG beperkte de AFM de boete tot € 500. Zusterbedrijf Burghthuys Advies Groep, gespecialiseerd in verzekeringen voor militairen, ging eind april failliet.

Boete voor advieskantoor BAG

De toezichthouder heeft geconstateerd dat BAG in de periode juni tot en met december 2010 bij het adviseren van kapitaalverzekeringen onvoldoende informatie inwon over de doelstellingen en risicobereidheid van de klant. Zo bleek in tien gevallen niet duidelijk of de klant bereid was zijn geld voor lange tijd vast te zetten en of hij  de kosten bij vroegtijdige beëindiging van de polis wilde betalen. 
Eind 2009 kreeg BAG een boete van € 6.000 voor hetzelfde vergrijp.

Reageer op dit artikel