nieuws

Adviseur mag klanten Anker niet benaderen

Archief

Bestand

Een voormalig adviseur van Evers Assurantie Groep beschikte nog over een bestand met de adressen van alle Evers-klanten, heeft een eigen kantoor opgezet en is klanten uit de bewuste portefeuille gaan benaderen. Anker werd al snel met meerdere opzeggingen geconfronteerd, wat zorgde voor een schade aan terug te boeken provisies van minimaal € 250.000.
 
Oordeel
Uit de vrijheid van handel en bedrijf volgt dat de enkele benadering van klanten van de concurrent in beginsel niet onrechtmatig is, zo oordeelt de rechtbank Leeuwarden. De werkwijze van de voormalig Evers-adviseur is in dit geval echter niet toegestaan. De adviseur heeft doelbewust gebruik gemaakt van kennis en gegevens waarover hij beschikte uit hoofde van zijn eerdere functie. De lijst met klanten is naar het oordeel van de rechtbank systematisch en stelselmatig afgewerkt met het oogmerk de relatie met Anker te beëindigen ten faveure van de voormalig Evers-adviseur, die Anker daarmee schade heeft toegebracht. Verder acht de rechtbank het van belang dat het ging om duurzame relaties (lopende verzekeringscontracten) en dat voor de overname van de portefeuille een substantieel bedrag is betaald.
 
Dwangsom
De adviseur krijgt daarom een verbod op het benaderen van de genoemde relaties tot 1 september 2014, op straffe van een dwangsom van € 5.000 per overtreding. Bovendien wordt hij veroordeeld tot het vergoeden van de – nog vast te stellen – schade die Anker heeft geleden.

Reageer op dit artikel