nieuws

Turien dekt ZZP’er op WEGAS-polis

Archief

Turien dekt ZZP’er op WEGAS-polis

ZZP’ers of ‘freelancer’ kunnen, naast het vaste personeel, voortaan ook worden meeverzekerd op de WEGAS-verzekering van Turien & Co. De uitbreiding is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. De zaak betrof de werkgeversaansprakelijkheid voor personen die buiten dienstbetrekking voor de opdrachtgever werkzaamheden verrichtten.

De Hoge Raad oordeelde in deze zaak dat een bedrijf verantwoordelijk kan zijn voor de schade van de ZZP’er. Van belang is hierbij dat de verrichte werkzaamheden normaliter binnen het bedrijf worden uitgevoerd. Door deze uitspraak geldt de zorgplicht van werkgevers om te waken over de veiligheid van hun werknemers (7:658 BW) nu ook voor zelfstandigen die worden ingehuurd.

Reageer op dit artikel