nieuws

Markel komt met nieuw soort techniekverzekering

Archief

Geïntegreerde polis dekt alle technische risico’s in proces

 

Nieuwkomer in de Nederlandse markt Markel vindt dat aparte machinebreuk- en computerverzekeringen uit de tijd zijn en introduceert een nieuw geïntegreerd product: de Operationele Techniek Verzekering. Hiermee zijn ‘alle risico’s rondom de techniek in productieprocessen gedekt’.

 

Volgens Markel zijn de traditionele technische verzekeringen – onderverdeeld in machinebreuk- en computerverzekeringen – niet langer toereikend in een tijd waarin internet, telematica en data-communicatie in toenemende mate worden geïntegreerd binnen bedrijfs- en productieprocessen. Daarom maakt Markel een eind aan het onderscheid tussen machinebreuk-, elektronica-, en computerverzekeringen door de introductie van de Operationele Techniek Verzekering. In deze verzekering zijn alle risico’s rondom de techniek in productieprocessen gedekt. "Dit zal een nieuwe trend zetten binnen de markt van technische verzekeringen", zo luidt de verwachting van senior underwriters Ben Kramer en Gerard de Noord, de bedenkers van het nieuwe product van Markel.

 

Storingen en eigen gebrek

 

De Operationele Techniek Verzekering (OTV) is op vier punten anders dan de traditionele producten. Allereerst op het gebied van storingen en eigen gebrek. Vooral bij elektronica is het vaak moeilijk om bij storingen de materiële schade aan te tonen, zoals in de polisvoorwaarden staat. Ook wordt eigen gebrek schade, veelal vijf jaar vanaf het bouwjaar, uitgesloten van dekking of worden er eisen gesteld aan de aanwezigheid van een onderhoudscontract. De OTV maakt het mogelijk om technische objecten standaard te verzekeren zonder de beperkingen die van toepassing zijn bij eigen gebrek schade. Daarnaast is schade veroorzaakt door storingen standaard verzekerd, zonder dat de materiële schade aangetoond hoeft te worden.

 

Verzekerd bedrag

 

Met de OTV is het verder mogelijk om technische objecten op basis van getaxeerde waarde te verzekeren. Dat heeft drie voordelen, aldus Markel: onderverzekering is niet mogelijk, er is één verzekerde waarde voor zowel de brand-, als technische verzekering en er is geen aftrek nieuw voor oud. Volgens Markel kunnen computersystemen op basis van aankoopwaarde worden verzekerd.

 

Data- en softwareschade

 

Dataverwerking binnen productieprocessen wordt steeds vaker geïntegreerd binnen de bestaande netwerkomgeving van het bedrijf. Het verlies van data kan dus in alle schakels van het productieproces plaatsvinden. De huidige reconstructieverzekering is veelal gebaseerd op administratieve processen en niet op het administratief- en productieproces in zijn geheel. Met de OTV, waarbij alle techniek op één polis verzekerd kan worden, is er geen onderscheid meer tussen werktuigbouwkundige installaties en computers, zodat verlies van data- en software binnen het gehele productieproces verzekerd is.

 

Bedrijfscontinuïteit

 

Ten slotte is er de bedrijfscontinuïteit. Volgens Markel blijken ondernemers behoefte te hebben aan een verzekering waarin ook de extra inspanningen zijn gedekt voor het behoud van klanten na een calamiteit en de hiermee gepaard gaande kosten, zoals het uitbesteden van orders aan derden bovenop de bedrijfsschade. Dat is niet het geval op de traditionele bedrijfsschadepolis, maar de OTV biedt wel een oplossing voor dit probleem.

 

Reageer op dit artikel