nieuws

AFM telt minder kantoren, maar meer vergunningen Het aantal tussenpersonen

Archief

nam in 2011 met 489 af

Daarentegen steeg het aantal vergunningen in alle categorieën. Schade is nog steeds het grootst, met 8.075 vergunningen, zo blijkt uit cijfers van de AFM. Het totaal aantal financiële dienstverleners bedraagt volgens cijfers van de AFM 9.256, tegen 9.769 vorig jaar, een verschil dus van 513. Onder hen zijn ‘ongeveer’ 840 aanbieders (vorig jaar nog 864) die ook een vergunning hebben voor adviseren en bemiddelen. Worden zij niet meegerekend, dan staat het aantal tussenpersonen op 8.416 (peildatum 1 januari), tegen 8.905 een jaar eerder. De totale afname is groter dan in 2010 (225) maar kleiner dan in 2009 toen door de namen van 866 financieel dienstverleners een streep ging. Minder dienstverleners dus, maar zij beschikken wel over meer papiertjes. In elke categorie steeg het aantal verleende vergunningen Schade is nog steeds het grootst, met 8.075 vergunningen, tegen 8.023 vorig jaar. In de categorie Leven staat de teller op 7.576 (7.513), Consumptief krediet telt 4.954 vergunningen (4897) en Hypothecair krediet vertoont een bescheiden stijging: 5.929 tegen 5.925. Van Pensioenverzekeringen zijn geen eerdere gegevens, die teller staat nu op 2.726. De vergunningdichtheid per intermediairkantoor lijkt dus te zijn gestegen. Ook zijn meer vergunningen verstrekt aan accountantskantoren, zo meldt de AFM. Flitskrediet Verder meldt de AFM dat er vorig jaar een aantal aanbieders van flitskredieten van het toneel is verdwenen. Volgens de toezichthouder een goed voorbeeld van het opruimen van de onderkant van de markt. "De mogelijkheden van de AFM om onverantwoorde kredieten aan te pakken zijn het afgelopen jaar flink gegroeid", aldus bestuursvoorzitter Ronald Gerritse bij de presentatie van het jaarverslag. Ook leningen met een kortere looptijd dan drie maanden vallen nu onder toezicht. "Veertien partijen zijn onderzocht. Bij twee daarvan zijn geen overtredingen geconstateerd. De rest is gestopt of wordt op dit moment geconfronteerd met maatregelen", aldus Gerritse. Hij sprak over de financiële sector als een sector die meters heeft gemaakt, maar dan wel de eerste meters van een marathon. "We zijn er nog lang niet. Integere partijen zien we als bondgenoten. Partijen die een loopje nemen met hun verantwoordelijkheden vinden ons tegenover zich." In het jaarverslag worden aanbieders geprezen omdat zij vaker misstanden melden. Bestuurslid Theodor Kockelkoren lichtte tijdens de persconferentie toe hoe die zogenoemde ketenbeheersing zich verhoudt tot de aanstaande rolontvlechting. "Feitelijk worden met het provisieverbod de banden tussen aanbieder en intermediair doorgesneden, maar dat neemt niet weg dat aanbieders zicht houden op de kwaliteit van financiële dienstverleners." Volgens hem gaat ketenbeheersing straks ook de andere kant op werken. "Financiële dienstverleners zullen door hun onafhankelijke rol kwaliteit van aanbieders kunnen eisen en aanbieders mijden die slecht werk leveren."

Reageer op dit artikel