nieuws

Verplichte eed voor iedereen in financiële dienstverlening

Archief

Alle personen die werkzaam zijn in de financiële sector moeten een eed gaan afleggen. Minister De Jager (Financiën) gaat zo’n verplichte moreel/ethische verklaring niet alleen invoeren voor nieuwe medewerkers, maar ook voor de naar schatting 250.000 personen die nu al bij banken, verzekeraars en andere financiële dienstverleners werken.

Verplichte eed voor iedereen in financiële dienstverlening

Naar aanleiding van het onderzoek van de commissie-De Wit naar het financiële stelsel waren door Kamerleden moties ingediend met het verzoek om bestuurders, handelaren en bankiers in de financiële sector een moreel-ethische verklaring te laten afleggen. De Jager willigt die verzoeken in: "De door mij gewenste omslag in de financiële sector vergt niet alleen wet- en regelgeving, maar heeft ook een sterke morele dimensie. Het gaat daarbij om waarden als het centraal stellen van de klant, het bewustzijn over de rol van de onderneming in de maatschappij en integer handelen. Een formeel moment waarbij wordt stilgestaan bij deze evidente waarden zal het belang hiervan onderstrepen." De minister breidt de eed bewust uit: "Vanwege dit grote belang vind ik dat elke persoon werkzaam bij elke financiële onderneming een moreel-ethische verklaring moet afleggen." Medewerkers die los staan van de kernactiviteiten, zoals receptionisten, hoeven de eed niet af te leggen. Met de eed moet de medewerker onder meer beloven zijn functie integer uit te oefenen, het klantbelang centraal te stellen en wetten en gedragscodes na te leven.
De aanpassing wordt naar verwachting per 1 januari 2013 van kracht, met een overgangstermijn van een jaar voor degenen die al werkzaam zijn in de sector.  

Reageer op dit artikel