nieuws

Verbond wil ongevalsinformatie delen in ruil voor promotie app

Archief

Het Verbond van Verzekeraars zoekt steun bij de Rijksoverheid voor de bevordering van het gebruik van de in oktober gelanceerde app Mobielschademelden.nl. In een brief aan minister Melanie Schultz van Haegen pleit Verbond-directeur Leo de Boer voor een nieuwe vorm van publiek-private samenwerking rond verkeersongevallen.

Verbond wil ongevalsinformatie delen in ruil voor promotie app

Om het hiaat op te vullen dat is ontstaan door de sterk afnemende registratie door de politie van ongevallen met uitsluitend materiële schade, biedt De Boer aan dat verzekeraars de informatie die vanuit de gebruikte app centraal wordt opgeslagen omtrent tijd, plaats en toedracht van verkeersongevallen, te gaan delen met de overheid. Dit "uiteraard onder condities van de privacywetgeving". 
"Wij hebben echter ook uw hulp nodig", aldus De Boer in de brief. In ruil voor de aanlevering van de informatie door het Verbond zou de overheid, als "gezaghebbende instantie" een rol moeten gaan spelen in "actieve informatievoorziening" over de app, waardoor klanten vertrouwen zullen krijgen in de nieuwe wijze van schademelden. "Uiteindelijk moet dat leiden tot een gedragsverandering bij de automobilist. Daar zal enige tijd overheen gaan, maar het is in ons beider belang deze periode zo kort mogelijk te houden", maant De Boer de minister tot spoed.

Reageer op dit artikel