nieuws

Risicopremies Florius fors omlaag

Archief

Florius heeft de premie voor de overlijdensrisicoverzekering verlaagd. De daling geldt voor alle nieuw gesloten polissen; voor mannen en vrouwen tussen 20 en 40 jaar, de belangrijkste doelgroep, gaat de premie het meest omlaag: zij betalen tot ruim 25% minder dan voorheen.

Risicopremies Florius fors omlaag

Het digitale aanvraagproces voor de adviseur is vereenvoudigd. "Daarnaast hebben wij het medisch traject vereenvoudigd, door efficiëntere vragen te stellen en de keuringsgrenzen te verruimen." De gezondheidsverklaring kon al online door de aanvrager worden ingevuld." De polisvoorwaarden zijn herschreven in eenvoudige taal. "Daarmee geven wij concreet invulling aan de behoeften van (potentiële) klanten om beter te begrijpen wat hij of zij sluit."
Risicodrager voor de risicopolis van Florius is ABN Amro Verzekeringen.

Reageer op dit artikel