nieuws

Persoonlijk

Archief

Jeanine Helthuis stopt als directievoorzitter bij Monuta. Dat is volgens een persbericht ‘in goed overleg besloten’. Commercieel directeur Jan Willem Baake verliet het bedrijf eind vorig jaar. Ook die vacature moet nog worden ingevuld. Helthuis gaf sinds 2009 leiding aan het veranderingsproces bij Monuta. Zij draagt haar taken over aan financieel directeur René Collé en gedelegeerd commissaris Gert-Hein de Heer, die voorbereidingen treffen voor een nieuw directieteam.

Rob Langezaal(53), verantwoordelijk voor Marketing en Verkoop en lid van de directie van SNS Bank, is toegetreden tot het bestuur van de Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB). Langezaal volgt Henk Kroeze op. WWJB richt zich op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid bij jongeren van 12 tot 25 jaar.Na jarenlang in loondienst te hebben gewerkt is 

Rob van der Ven als zelfstandig accountmanager begonnen. Hij biedt zijn opdrachtgevers inkoopkracht, verzekeringsoplossingen, administratieve ondersteuning en is met name gericht op schadeverzekeringen, particulier en zakelijk.

Lars Cornax (38) is benoemd tot manager Verkoop en Marketing bij Unit4 Financiële Intermediairs in Zoetermeer. Cornax, die eveneens lid van het managementteam is geworden, werkte eerder bij Multimediair en Nationale-Nederlanden, onder andere als manager Commercie.De Noordhollandsche van 1816 heeft de directie uitgebreid met 

Rémon Chatellon (41). Hij vervult de functie van adjunct-directeur Financiën. Chatellon werkte sinds eind 2009 als manager Financiële Zaken bij de maatschappij. In die rol adviseerde en ondersteunde hij de directie al over de consequenties en de professionele implementatie in de organisatie van het verscherpte regime van toezichthouders. Voorheen was Chattellon registeraccountant bij BDO. Na bijna zeven jaar werkzaam te zijn geweest voor TVM stapt 

Erik Schiphorst, directeur Verkoop & Marketing en vicevoorzitter, over naar de transportbarnche. Per 1 mei treedt hij in dienst bij Groeneveld Transport Efficiency in Gorinchem, eveneens als directeur Verkoop & Marketing. Het vertrek van Schiphorst heeft bij TVM enkele organisatorische wijzigingen tot gevolg. De verkoop- en marketingactiviteiten worden nu direct aangestuurd door directievoorzitter Arjan Bos.

Rob Soeterbroek is in dienst getreden bij FPLC in Amsterdam. Tot eind 2011 werkte hij bij de Stichting Financiële Dienstverlening (STFD) en daarvoor was hij ruim elf jaar werkzaam als accountmanager bij de NBVA. In zijn functie als compliance-adviseur gaat hij kantoren bezoeken die zich hebben aangemeld voor een Wft-compliancescan. Ook zal hij een servicedesk voor FPLC opzetten en wordt hij samen met zijn collega Carolyn Schuler, ook afkomstig van de STFD, verantwoordelijk voor de inhoud van de site van FPLC.

 

Overleden

Vorige maand is Kees Takkenberg overleden.Takkenberg was betrokken bij de oprichting van het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) in 2007 en behoorde tot de eerste lichting geregistreerde deskundigen. Hij was de eerste voorzitter van de Commissie Permanente Educatie en heeft aan de wieg gestaan van de procedures en reglementen waarmee LRGD werkt.

 

Nieuwe lichting risicodeskundigen

Burghgraef Van Tiel & Partners, bureau voor technische ?risico-inspecties, heeft dertien acceptanten, inspecteurs en accountmanager van Univé en twee van de Leeuwarder Onderlinge opgeleid tot risicodeskundige. Op de foto ?docent Jurjen Burghgraef (voorgrond) met de cursisten.

Reageer op dit artikel