nieuws

Noordman doet handreiking tijdens pensioendebat

Archief

Willem Noordman (FNV Bondgenoten) vindt dat werknemers het langlevenrisico op hun pensioen zelf moeten dragen. De fluctuaties op de financiële markten zouden werknemers en werkgevers daarentegen samen moeten opvangen. Die suggestie deed Noordman gisteren tijdens het debat Pensioenstrijd in Corpus in Oegstgeest.

Noordman doet handreiking tijdens pensioendebat

Op initiatief van AM en het tijdschrift PensioenAdvies kwamen in Corpus 230 deelnemers bijeen om onder leiding van Felix Rottenberg te discussiëren over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Door de gestegen levensverwachting en de slechte marktomstandigheden staan pensioenen enorm onder druk. Maar wie gaat dat betalen? Werknemers en werkgevers botsten hard als het gaat om risicodeling. Steeds meer middelloonregelingen worden ingeruild voor beschikbarepremieregelingen. Herman Kappelle, hoogleraar aan de VU en directeur Aegon Adfis herhaalde zijn oplossing dat werknemers een wettelijk recht moeten krijgen om voor meer zekerheid te kiezen en te betalen. “Wanneer je nu verplicht in een bedrijfstakpensioenfonds zit dat een risicovolle regeling kent, dan kun je als werknemer niks. Je zou moeten kunnen kiezen en betalen voor zekerheid.” Een suggestie die ook bij de andere aanwezige verzekeraars in goede aarde viel. “Je raakt dan echt aan de kern van het verzekeren: zekerheid bieden”, zei Iwan van den Berg (ASR). Dan komt de rekening echter wel weer bij de werknemer te liggen, vonden tegenstanders van het voorstel.

Een ander idee dat de revue passeerde om het pensioenstelsel betaalbaar te houden: zorg dat de groep tussen de 50 en 60 langer op de arbeidsmarkt blijft. Dat levert veel meer op dan de AOW-leeftijd iets verhogen. Volgens Kees de Lange (Eerste Kamerlid 50plus fractie) moet daarvoor een faciliteit als 'oudelullendagen' meteen worden afgeschaft. “Dat komt het imago van deze groep niet ten goede.”

Reageer op dit artikel